Ungdomsgruppa i Asker skytterlag består av rundt 10-15 aktive skyttere, med alder fra 10 til 20 år. Vi har organisert trening hver tirsdag fra kl. 18:00 til 20:30 (se ellers terminlisten).Nye ungdomsskyttere under 18 år kan låne våpen, hørselsvern og albuebeskyttere av skytterlaget. De som har lyst til å begynne å skyte trenger ikke mye utstyr for å prøve seg litt. En litt tykk hanske og godt sittende tykk jakke anbefales. De 2 første treningene er gratis for nye skyttere, ellers er det en treningsavgift på kr 750,- per halvår (dekker skudd, skiver, instruksjon og lån av utstyr). Denne faktureres etter oppstart av sesongen. Medlemskap i skytterlaget for ungdom koster 300,- per år.

Det blir lagt svært stor vekt på sikkerhet i skytterlaget. Instruktører vil alltid være til stede og passe på at sikkerhetsreglene blir overholdt på standplass. I tillegg er det en del sikkerhetsregler som alltid skal følges når man er i kontakt med et skytevåpen. For nye skyttere arrangeres det en liten introduksjon til våpenhåndtering og sikkerhet i starten av hver måned, med etterfølgende skyting på banen. Vi oppfordrer nye skyttere og foreldre om å melde sin interesse til ungdomsgruppa

I vintersesongen skyter alle inne på 15m bane med kaliber 22. Fra slutten av april til slutten av september skyter vi ute på 100m-banen. Ute skytes det med både kaliber 22 og 6,5mm. Treningen er organisert slik at de yngste og de nye (klasse aspirant, ASP, 10-15 år, nye skyttere) skyter fra 18:00 til 18:45. Deretter skyter de som har skutt en del, og som har begynt å bruke reim (klasse rekrutt, R, 11-14 år), fra 18:45 til 19:30. Mellom 19:30 og 20:15 skyter de i klasse ER (eldre rekrutt, 14-16 år) og J (junior, 16-18 år), og fra 20:15 skyter de eldste ungdommene som har rykket opp som klasseskyttere (3-5). Mer info om klassesetting og regler finnes hos DFS.

Det tas forbehold om feil eller eventuelle endringer på treningstidspunkt og priser.

Oppdatert 18.04.2017