Askerskytterne

13 ungdomsskyttere i ilden i Sande

13 av Askers ungdomsskyttere, og nesten like mange foreldre, reiste i flokk og følge for å delta under helgens åpne 15-m stevne i Sande. Dette var høstens første innendørsstevne for de fleste etter en pause siden banesesongen sluttet medio september. Noen av skytterne deltok dessuten i åpent stevne for første gang. Flere av skytterne kunne notere seg gode resultater.

Bl.a. fikk Christofer 248 poeng og ble nr. 3 i klasse eldre rekrutt. Gard Eirik oppnådde 249 poeng og andre plass i klasse junior, slått med en sentrumstier. Christofer hadde 200 poeng etter 20 skudd og skapte med det stor spenning foran siste serie. Med to hårfine (og sikkert litt sure) 9,9 var han svært nær 250 poeng. Edvard (242), Magnus (242), David (241), Thomas (237) i klasse ER og Vetle (337) i klasse R fikk resultater i overkant av årsgjennomsnitt. Det lover godt for utviklingen videre.

Nye navn i stevnesammenheng er rekruttene Svein Arne Drage Løkken (226), Andreas Berge (226), Simen Persen (223) og Daniel Naper (218). Alle fire har fulgt treningene et års tid. Noen har tidligere deltatt i lagmesterskap, samlagsmesterskap og under vårens karusell, med dette var første åpne mesterskap som rekrutter. Alle fire viste fin fremgang ift gjennomsnitt av tidligere resultater. Aspirantene Mathias Eikebø og Markus Holstad representerte de aller nyeste skytterne. I tillegg til disse er det flere rekrutter og aspiranter som deltar på tirsdagstreningene og som vi gjerne ser på neste stevne.

Askerskytterne

Turen ble arrangert av ungdomsutvalget, som tidlig fikk reservert 12 plasser. Påmelding internt i ASL skjedde etter prinsippet om førstemann til mølla. Interessen for felles avreise viste seg å være langt større en forventet, hvilket er gledelig både med tanke på rekruttering og miljøet blant skytterne, men dessverre var det ikke plass til alle som ønsket være med denne gangen. En person var imidlertid så ivrig at han ordnet seg plass på egen hånd og reiste sammen med resten av gjengen. Ved fremtidige anledninger må vi vurdere å øke antall reserverte plasser.

Suksessen med felles påmelding og reise til dette stevnet gjør at ungdomsutvalget kommer til å gjenta dette med jevne mellomrom fremover. Det skyldes dels at nye skyttere ofte trenger litt "drahjelp" for å komme i gang med deltakelser under stevner. Konkurranseelementet er jo en viktig del av det å utøve en idrett for mange ungdommer. Men ungdomsutvalget har også som mål å videreutvikle miljøet og felleskapsfølelsen blant alle ungdomsskytterne. Det at foreldrene blir bedre kjent er i den sammenheng en hyggelig bieffekt. Alt i alt håper vi det medfører hyppigere deltakelse under stevner, som jo er veldig viktig for trening frem mot mesterskapene.

Allerede førstkommende helg reiser 9 av de mest erfarne skyttere på turne til 4 stevner i Øst- og Vestfold, med felles overnatting fra lørdag til søndag. Senere i høst vil alle som ønsker det få delta under det åpne stevnet i Asker. Torsdag 1. desember har vi også reservert 12 plasser under Oslo Open og Østrestevnet, begge i Oslo. Her gjelder førstemann til mølla så snart det åpnes for påmelding.

ALLE RESULTATER FRA SANDE
08.11.11