Til forsiden

Nyhetsarkiv
Resultater
Ungdomsgruppa
Ø-cup
Pokalskytinger
Terminliste

Informasjon
Klassesetting
Styret
Jegerinformasjon
Bli medlem?
Kart - finn banen

Mail til webansvarlig:
akselsm/at/online/./no

Asker skytterlag
Postboks 165
(Solliveien 91)
1371 Asker
66 79 40 43

Bankgiro:
1620.16.76855

DFS

Megalink

Etternavn Fornavn Hovedfunksjon Sidefunksjon Tlf - Mob. Tlf - Priv. E-mail
Langseth Arne Leder
95 10 95 40 66 79 16 26 ar-langs Æ online.no
Garås Eivind Nestleder Østlandscupen 48 02 56 63 66 79 52 35 eigar Æ online.no
Engen Øyvind Sekretær
92 26 41 87 66 78 31 73 oeyveng Æ online.no
Andreassen Jan Styremedlem
93 05 28 11 66 79 74 46 Jan.Andreassen Æ gk.no
Mellbye Andreas Styremedlem
97 79 50 27 66 90 08 95 andre-me Æ online.no
Holstein Tore Varamedlem
91 53 35 42 66 79 77 65 Tore.Holstein Æ yit.no
Langseth Heidi Varamedlem
91 37 68 81 66 79 16 26 ar-langs Æ online.no
Nilsen Kai Varamedlem
90 18 26 30
kai-ni2 Æ online.no
UTVALG:

Engen Øyvind Leder Administrasjon
92 26 41 87 66 78 31 73 oeyveng Æ online.no
Garås Eivind Leder Sportsutvalg Østlandscupen 48 02 56 63 66 79 52 35 eigar Æ online.no
Karlsen Roar Sportsutvalgsmedlem
90 05 47 22
Roar.Karlsen Æ via.no
Ingebrigtsen Lillian Sportsutvalgsmedlem Revisor 93 66 58 77
knhara2 Æ online.no
Mikalsen Marius Sportsutvalgsmedlem
97 74 06 25
MariusM86 Æ hotmail.com
Nilsen Kai Sportsutvalgsmedlem
90 18 26 30
kai-ni2 Æ online.no
Olsen Steinar Sportsutvalgsmedlem
66 98 85 91
ste-o2 Æ online.no
Andreassen Jan Leder Bane- og anlegg
93 05 28 11 66 79 74 46 Jan.Andreassen Æ gk.no
Kristiansen Per Jarle Bane & anleggsmedlem
97 09 21 20
p-ja-k Æ online.no
Mikalsen Marius Bane & anleggsmedlem
97 74 06 25
MariusM86 Æ hotmail.com
Halvorsen Bjarne Bane & anleggsmedlem
91 33 99 47 66 78 07 05
Søsveen Per Ola Bane & anleggsmedlem
90 89 57 73 66 79 1392 peso Æ pesoeve Æ online.no
Nervold Sondre Bane & anleggsmedlem
91 51 74 23
Sondre Æ Nervold.no
Holstein Tore Bane & anleggsmedlem
91 53 35 42 66 79 77 65 tore.holstein Æ yit.no
Anderson Per Erik Bane & anleggsmedlem
99 22 59 60

Knudsen Jon A. Bane & anleggsmedlemKampenhaug Lars Bane & anleggsmedlem
99 59 47 17
larsivk Æ online.no
Jensen Bjørn Bane & anleggsmedlem
90 69 06 04

Sebjørnsrud Knut Bane & anleggsmedlem
90 16 23 67 32 85 41 86
Langseth Heidi Leder Hus & Arr.
91 37 68 81 66 79 16 26 Heidi.Celius-Lan Æ hotmail.com
Vestveit Wenche Hus & Arrang.medlem
90 84 29 02 66 98 86 29
Berglund Heidi Hus & Arrang.medlem
98 84 75 23

Kristiansen Mona Hus & Arrang.medlem
93 41 27 44 66 79 44 37 MonaK Æ online.no
Faulie Siri Hus & Arrang.medlem
41 45 84 30
Siri.Faulie Æ legeforeningen.no
Husa Tove Hus & Arrang.medlem
91 79 64 04 66 79 62 07
Holstein Tore Leder Jaktutvalg
91 53 35 42 66 79 77 65 tore.holstein Æ yit.no
Naper Olaf Jaktutv.medlem
95 17 89 50 66 84 69 83 o-naper Æ online.no
Reinhard Norman Jaktutv.medlem
45 24 99 03
Norman.Reinhard Æ ericsson.com
Linskov Tom Jaktutv.medlem
91 66 83 34 66 79 87 87 tom.linskov Æ gmail.com
Sebjørnsrud Knut Jaktutv.medlem
90 16 23 67 32 85 41 86
Høidalen Helge Jaktutv.medlem

66 78 90 36 helge.hoidalen Æ asker.kommune.no
Jensen Øyvind Jaktutv.medlem
91 33 01 86

Nielsen Odd Rune Jaktutv.medlem
95 98 67 15 67 56 95 59 orniels Æ frisurf.no
Vendsbo Inge Jaktutv.medlem
90 08 79 58 66 84 51 75 inge.vendsbo Æ asker.kommune.no
Landstad Hans Jørgen Jaktutv.medlem
90 05 48 13 66 79 02 17 hajo-lan Æ online.no
Kampenhaug Lars Jaktutv.medlem
99 59 47 17 66 79 19 01 larsivk Æ online.no
Undstad Einar Jaktutv.medlem
91 86 03 47 32 82 60 11 eiundsta Æ online.no
Søsveen Steinar Jaktutv.medlem
95 83 09 66
erst-soe Æ online.no
Samuelsen Morten Jaktutv.medlem
90 18 63 24 66 78 12 93 morolsa Æ online.no
Mellbye Andreas Leder Ungdomsutvalg
97 79 50 27 66 90 08 95 andre-me Æ online.no
Larsen Claus K. Ungd.utv.medlem
97 78 58 34 66 84 97 68 ClausKL Æ online.no
Skogly Roy Ungd.utv.medlem
90 63 51 01
ingen-s Æ online.no
Munkerud Gunnar Ungd.utv.medlem
48 20 32 15

Tveit Trond Ungd.utv.medlem
93 45 30 00
tron-tv Æ online.no
Husa Morten Ungd.utv.medlem
90 86 02 92 66 79 62 07 Morten.Husa Æ securitassystems.no
Hanevold Geir Leder sponsorutvalg
90 06 32 58 66 90 06 43 geir.hanevold Æ tomra.no
Engen Øyvind Medlem sponsorutvalg
92 26 41 87 66 78 31 73 oeyveng Æ online.no
Hanevold Geir Leder valgkomite
90 06 32 58 66 90 06 43 geir.hanevold Æ tomra.no
Naper Olaf Medlem valgkomité
95 17 89 50 66 84 69 83 o-naper Æ online.no
Langseth Arne Leder Hederstegnkom.
95 10 95 40 66 79 16 26 ar-langs Æ online.no
Orre Gunnar Hederstegnkom.medlem
90 09 47 20 66 78 47 83 gu-or Æ online.no
Thomassen Bård Hederstegnkom.medlem

66 79 56 27
Annet:

Christoffersen Rune Revisor
92 01 72 44 66 78 44 46 rune.christoffersen Æ ringnes.no
Ingebrigtsen Lillian Revisor
93 66 58 77
knhara2 Æ online.no
Mellbye Aksel Web-ansvarlig
90 96 13 94
akselsm Æ online.no
Vestveit Kristina Instruktør
99 75 44 74
Kristina V86 Æ hotmail.com
Andersen Rune Terminliste/trykksak
91 63 87 50
rune Æ reclame.no
Hanevold Geir Husstyrerepresentant
91 63 87 50
geir.hanevold Æ tomra.no
Langseth Arne Husstyrerepresentant
91 63 87 50
ar-langs Æ online.no