Resultater lag 6 15m

1 Silje Jeanett Holter Moss og Våler 4 AK
9X999 46 X9X9X 48 X9XXX 49 *X9*XXX9*9 97
15 Skudd 143 25 Skudd 240
2 Guro Sørnskog Karlsen Moss og Våler ER K
*XX*X 50 XX**X 50 **XXX 50 **XX9XXX*X 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249
3 Tonje Wehn Ødegård Moss og Våler J K
**XXX 50 XX*9* 49 *X*X* 50 X*X**X*XXX 100
15 Skudd 149 25 Skudd 249
4 Marius Bakken Moss og Våler J
***** 50 *X9XX 49 *X*** 50 *X9*XX**** 99
15 Skudd 149 25 Skudd 248
5 Simon Bolghaug Pinto Moss og Våler 4 A
88999 43 97798 40 88888 40 8799899989 85
15 Skudd 123 25 Skudd 208
6
7 Sindre Engeli Kanestrøm Moss og Våler J
**X** 50 X*9*X 49 *XXX* 50 9*X*9XXX** 98
15 Skudd 149 25 Skudd 247
8 Elin Jeanette Lauritsen Moss og Våler R KFP
XX99* 48 X9999 46 X9XXX 49 X99XX99X*9 95
15 Skudd 143 25 Skudd 238
9 Espen Lauritsen Moss og Våler 2
X89X9 46 9999* 46 *99** 48 999X99*9XX 94
15 Skudd 140 25 Skudd 234

MLRes - www.megalink.no 14:45 - 01.12.2019