Resultater lag 30 15m

1
2
3
4
5 Simon Sørgård Sørfjord og Omegn 5
XX*XX 50 XX9XX 49 *X*9* 49 X9XX*X9X9X 97
15 Skudd 148 25 Skudd 245
6 Geir Anders Hætta Berg Sørfjord og Omegn 3
X*999 47 X997X 45 XX*X* 50 XXXX99XX9* 97
15 Skudd 142 25 Skudd 239
7 Ole Henrik Hansen Sørfjord og Omegn 4
XXXXX 50 89979 42 *99XX 48 9*X*XXXX9* 98
15 Skudd 140 25 Skudd 238
8 Ingvar Thomas Sørfjord Sørfjord og Omegn 3 LN
*9X99 47 798*6 40 XXX9X 49 X8*8X999X9 92
15 Skudd 136 25 Skudd 228
9 Thomas Sørfjord Sørfjord og Omegn 5 LM
99XXX 48 X9989 45 X9*X9 48 9*999X999X 93
15 Skudd 141 25 Skudd 234

MLRes - www.megalink.no 14:45 - 01.12.2019