Resultater lag 14 15m

1 Frank Ove Ødegård Greipstad 4 M
*XX*X 50 X99X9 47 9XX*9 48 X9**999*X* 96
15 Skudd 145 25 Skudd 241
2 Martin Ødegård Greipstad R FP
XX*** 50 *X*** 50 ****X 50 ****X**X** 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250
3 Kjell Engene Nes og Bromma V73
9XXX9 48 *X**X 50 X*X** 50 **X*XX*99X 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246
4 Jan Ekstrøm Sem V73
*9XXX 49 **XXX 50 XXX9* 49 9X9X9XXXX* 97
15 Skudd 148 25 Skudd 245
5 Erling Kanestrøm Smøla V55
**XXX 50 X9X*9 48 XXXXX 50 X999X9*X** 96
15 Skudd 148 25 Skudd 244
6 Kristin Kanestrøm Smøla 3 K
9X88* 45 99X*9 47 98899 43 89*998X99X 91
15 Skudd 135 25 Skudd 226
7 Odd Tyrhaug Smøla 2
X**** 50 9XXXX 49 *9X*X 49 X*X9XX**X* 99
15 Skudd 148 25 Skudd 247
8 Gaute Ullebust Førde 4
*98X9 46 XX9X* 49 XX*XX 50 9X*X9999XX 95
15 Skudd 145 25 Skudd 240
9 Nils J. Johansen Nesna 4 LN
**X9X 49 X*89* 47 X9*** 49 X8*X9XX*99 95
15 Skudd 145 25 Skudd 240

MLRes - www.megalink.no 14:45 - 01.12.2019