Resultater lag 13 15m

1 Ingvill Tobiassen Bodø Østre 5 AK
****X 50 99*98 45 XX*** 50 *99X*X***X 98
15 Skudd 145 25 Skudd 243
2 Terje Holm Søndre Land V55
XXXXX 50 9X9X9 47 9XXX* 49 **X**X**** 100
15 Skudd 146 25 Skudd 246
3 Torfinn R Johnsen Bø (Vesterålen) 4
X9*99 47 9*X88 45 *XX9* 49 X8*X9*X9XX 96
15 Skudd 141 25 Skudd 237
4 Lars Bakkejord-Johnsen Bø (Vesterålen) 5 A
88X99 44 *89X9 46 X99XX 48 8999XXXXXX 95
15 Skudd 138 25 Skudd 233
5 Henning Bakkejord-Johnsen Bø (Vesterålen) J
X**X* 50 *9XX9 48 XXXX* 50 9*9X99X9X* 95
15 Skudd 148 25 Skudd 243
6 Martin Knutsmoen Sørlie Hovet og Hol ER
XXXX* 50 X*9*X 49 X*XXX 50 XX*99XX*XX 98
15 Skudd 149 25 Skudd 247
7 Reidar Martin Bogar Sørlie Hovet og Hol 5 M
9X*X9 48 89988 42 **X*X 50 9XXXX99*X9 96
15 Skudd 140 25 Skudd 236
8 Erik Søndrol Hovet og Hol ER
X9X9X 48 X99X9 47 X*X9* 49 X*9*9X999X 95
15 Skudd 144 25 Skudd 239
9 Vidar Nottveit Seim 5
*9*9X 48 9X99X 47 XXX*X 50 9XX9*X9*XX 97
15 Skudd 145 25 Skudd 242

MLRes - www.megalink.no 14:45 - 01.12.2019