Tirsdag ble lagmesterskapet på 15m avholdt i Olledalen. Ivar R vant klasse 3-5 med 244 poeng, fem poeng foran Heidi, som gjør det godt i sitt første år som senior. Blant ungdommene var det Andre som var best i Rekruttklassen med 234 poeng, 3 poeng foran Vetle. I Eldre rekrutt slo Magnus til med flotte 248 poeng. Gard tok seieren i Junior, også han med 248 poeng. Per Terje tok seieren i V65 med 239 poeng, og Ivar F tok seieren i V55 med 245. I klasse 1 og 2 var det Knutene som dominerte, Knut K vant klasse 1 med 227, og Knut H vant klasse 2 med 244. Vi gratulerer!


Aspirant

1 Daniel Naper 19 33 40 66 158 0*
2 Jan Erik Augestad 47 48 48 96 239 3*
3 Mathias Løvaas 32 39 39 81 191 1*
4 Tobias Kullblikk 49 48 46 94 237 3*

Rekrutt

1 Andre Halseide 45 50 47 92 234 2*
2 Vetle Kjønaas 47 47 44 93 231 3*
3 Andreas E. Berge 43 46 45 88 222 1*
4 Eirik Brattli 43 44 42 86 215 0*
5 Svein Arne Drage Løkken 44 47 40 82 213 2*

Eldre rekrutt

1 Magnus Celius Langseth 49 50 50 99 248 7*
2 Christofer Bjerkenes 48 49 48 100 245 14*
3 David Stafford 48 49 48 98 243 8*
4 Edvard Brendnes 48 48 47 95 238 5*
5 Thomas Øiseth 44 42 43 79 208 1*

Junior

1 Gard Eirik Seter 50 49 50 99 248 14*
2 Kristina Moen Nordli 50 46 46 98 240 5*
3 Madelene Andersson 47 45 47 92 231 0*

Klasse V65

1 Per T. Holm 46 49 49 95 239 4*

Klasse 1

1 Knut Kristiansen 43 47 48 89 227 2*
2 Heidi Berglund 47 43 45 90 225 3*
3 John Bjerkenes 41 41 36 80 198 2*

Klasse 2

1 Knut Haraldseid 50 47 48 99 244 12*
2 Steinar Olsen 48 48 50 94 240 3*
3 Jan Erik Haugerud 49 44 46 94 233 3*

Klasse 3-5

1 Ivar Rinde 5 48 48 49 99 244 10*
2 Heidi S. Kristiansen 4 50 44 48 97 239 7*
3 Lillian Ingebrigtsen 5 50 44 47 93 234 3*
4 Roy Skogly 4 49 48 48 88 233 0*
5 Lene S Nilsen 4 49 45 48 89 231 4*
6 Øyvind Engen 3 48 42 46 88 224 1*
7 Kjell Hjortnes 4 47 41 46 89 223 0*
8 Eivind Garås 3 48 36 46 80 210 3*

Klasse V55

1 Ivar Fjelberg 49 48 50 98 245 7*
2 Gunnar Orre 49 47 50 96 242 4*

Lagvise lister

Lag 1

1 Andre Halseide R
99999 45 XXX*X 50 9X9X9 47 *999X9989X 92
15-skudd 142 25-skudd 234
2 Andreas E. Berge R
89899 43 999X9 46 99999 45 899X8X*996 88
15-skudd 134 25-skudd 222
3 Jan Erik Augestad ASP
99*9X 47 X*99X 48 XX99* 48 XXX9XX999X 96
15-skudd 143 25-skudd 239
4 Thomas Øiseth ER
X9799 44 99987 42 97*98 43 9958888798 79
15-skudd 129 25-skudd 208
5 Mathias Løvaas ASP
59549 32 968X6 39 797*6 39 X7XX585998 81
15-skudd 110 25-skudd 191
6 Daniel Naper ASP
13744 19 58767 33 69799 40 6788880867 66
15-skudd 92 25-skudd 158
7 Kjell Hjortnes 4
XX999 47 98879 41 99X99 46 88999X9999 89
15-skudd 134 25-skudd 223
8 Eirik Brattli R
86X9X 43 9X898 44 79989 42 98978999X8 86
15-skudd 129 25-skudd 215
9 Svein Arne Drage Løkken R
999X7 44 X*89X 47 *8778 40 8979689989 82
15-skudd 131 25-skudd 213

Lag 2

1 Madelene Andersson J
X98XX 47 99999 45 X99X9 47 9XX89X9999 92
15-skudd 139 25-skudd 231
2 Christofer Bjerkenes ER
X*99X 48 9**** 49 X8**X 48 **X*****XX 100
15-skudd 145 25-skudd 245
3 Edvard Brendnes ER
9X9*X 48 **X99 48 9*X99 47 X*999XX9X9 95
15-skudd 143 25-skudd 238
4 Magnus Celius Langseth ER
XXX9X 49 XX*XX 50 **X** 50 XX**XXXX9X 99
15-skudd 149 25-skudd 248
5 Vetle Kjønaas R
9X8XX 47 X*999 47 99998 44 X9*899X8*X 93
15-skudd 138 25-skudd 231
6 David Stafford ER
*99XX 48 XX9X* 49 X9**9 48 X9X*X*9*X* 98
15-skudd 145 25-skudd 243
7 Knut Kristiansen 1
8X8X7 43 999XX 47 9*9XX 48 99X*X98798 89
15-skudd 138 25-skudd 227
8 Heidi S. Kristiansen 4
****X 50 8X989 44 9X9XX 48 X999*XX**X 97
15-skudd 142 25-skudd 239
9 Lene S Nilsen 4
X9*XX 49 89X99 45 9**9X 48 989689*XXX 89
15-skudd 142 25-skudd 231

Lag 3

1 Roy Skogly 4
X9XXX 49 XXX99 48 X9X9X 48 899988999X 88
15-skudd 145 25-skudd 233
2 Per T. Holm V65
999X9 46 9XXXX 49 *X9XX 49 *X9999*X9* 95
15-skudd 144 25-skudd 239
3 Ivar Fjelberg V55
*X*X9 49 X99X* 48 XXXXX 50 XX99*X**X* 98
15-skudd 147 25-skudd 245
4 John Bjerkenes 1
89879 41 87899 41 7577X 36 X6687*68*9 80
15-skudd 118 25-skudd 198
5 Kristina Moen Nordli J
*XXXX 50 9*999 46 99X99 46 9X9*XXX**X 98
15-skudd 142 25-skudd 240
6 Gard Eirik Seter J
**XXX 50 X*9** 49 *X**X 50 **XX9X**** 99
15-skudd 149 25-skudd 248
7 Heidi Berglund 1
*X999 47 99X87 43 98**8 45 9X9X699X99 90
15-skudd 135 25-skudd 225
8 Gunnar Orre V55
**9XX 49 X89XX 47 *XXXX 50 9999XXXXX* 96
15-skudd 146 25-skudd 242
9 Tobias Kullblikk ASP
XXX9X 49 9XXX9 48 9999* 46 9XX89X*8X* 94
15-skudd 143 25-skudd 237

Lag 4

1 Øyvind Engen 3
*9X9X 48 98889 42 98XX9 46 997X8X9989 88
15-skudd 136 25-skudd 224
2 Steinar Olsen 2
*XX99 48 XX99X 48 X*XX* 50 X9998XX9XX 94
15-skudd 146 25-skudd 240
3 Jan Erik Haugerud 2
X9X*X 49 98999 44 9999X 46 8999X9*X*X 94
15-skudd 139 25-skudd 233
4 Lillian Ingebrigtsen 5
*XX** 50 XX987 44 9X9X9 47 999X9X999X 93
15-skudd 141 25-skudd 234
5 Ivar Rinde 5
9X**9 48 X9**9 48 X**9* 49 XXX9X**X*X 99
15-skudd 145 25-skudd 244
6 Eivind Garås 3
X*8X* 48 X*763 36 X9999 46 9588699998 80
15-skudd 130 25-skudd 210
7 Knut Haraldseid 2
XX**X 50 **999 47 *9*9* 48 **9XX**X*X 99
15-skudd 145 25-skudd 244
8
X9*9X 48 9X9X9 47 8X9X9 46 9X8***X*9* 96
15-skudd 141 25-skudd 237
9