Resultater lag 2 200m hoved

1 Ole Alexander Undhjem Råde 4 1
**X** 50 X89XX 47 XXXX* 50 788XXX9*XX 92 XX**XX9X** 99
15 Skudd 147 25 Skudd 239 35 Skudd 338
2 Giske Bach Ørmen Råde 5 1
**X*X 50 X9998 45 X99XX 48 899X9*9XXX 94 XX**XXX9** 99
15 Skudd 143 25 Skudd 237 35 Skudd 336
3 Helge Lillekvelland Nordstrand V55 1
*9*XX 49 XX9X* 49 ***XX 50 **X*9X**** 99 ****XX*XX* 100
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 347
4 May Elisabeth Nordahl Nordstrand 5 1
**9** 49 7X9XX 46 **9X8 47 X9999XX**X 96 999***X*9X 96
15 Skudd 142 25 Skudd 238 35 Skudd 334
5 Per-Åge Mortensen Høland/Bjørkelangen V55 1
X**XX 50 9XX9X 48 X9X** 49 **XX*99XXX 98 XX*9**9XX9 97
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 342
6 Tommy Johansen Høland/Bjørkelangen 5 1
XXXXX 50 98*9X 46 *XX8* 48 9XXX***X*X 99 *9XX*X*X** 99
15 Skudd 144 25 Skudd 243 35 Skudd 342
7 Jon Olav Jåtun Søgne V55 1
X*X*X 50 989*9 45 **X9X 49 **X899*XXX 96 9X9**9X9X* 96
15 Skudd 144 25 Skudd 240 35 Skudd 336
8 Aleksander Teisrud Søgne 5 1
X9XXX 49 XX*9* 49 X*XXX 50 8X99X*9X*X 95 *XX*XX**** 100
15 Skudd 148 25 Skudd 243 35 Skudd 343
9 Herborg Flikkerud Nord-Odal J 2
**XXX 50 X*XXX 50 X*X9X 49 *XXX99*99X 96 X989XX9999 92
15 Skudd 149 25 Skudd 245 35 Skudd 337
10 Jens Olav Lindberg Nord-Odal J 2
**X*X 50 X**** 50 ***X* 50 9X89*XXX** 96 X*X***X*** 100
15 Skudd 150 25 Skudd 246 35 Skudd 346
11 Heidi Støa Kristiansen Asker 3 2
**X9X 49 79*98 43 9*9*9 47 88XX8*X9*X 93 9*XX**9999 95
15 Skudd 139 25 Skudd 232 35 Skudd 327
12 Per Asle Nordli Asker 4 2
***** 50 99998 44 *XX9X 49 9989XXX9*9 93 9X99XXXX9X 96
15 Skudd 143 25 Skudd 236 35 Skudd 332
13 Børge Lundby Løiten V55 2
X**** 50 XX*99 48 X**X* 50 XX9*9XXXXX 98 ***X**9X*9 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 344
14 Hans Kristian Lundby Løiten 5 2
X9XXX 49 XX98X 47 9*XX* 49 9XXXX9*XXX 98 XXX*XX9999 96
15 Skudd 145 25 Skudd 243 35 Skudd 339
15 Kai Stenbeck Fredrikstad V55 2
99X*9 47 *X**X 50 XX*XX 50 9X9***X99X 96 XX*X8X9**9 96
15 Skudd 147 25 Skudd 243 35 Skudd 339
16 Vidar Juliussen Fredrikstad 4 2
***** 50 X7XXX 47 XX99X 48 79XXX**XXX 96 **XX9**XXX 99
15 Skudd 145 25 Skudd 241 35 Skudd 340

MLRes - www.megalink.no 14:44 - 16.09.2018