Resultater lag 3 200m omgang

1 Geir Kongsjorden Rollag og Veggli 5 A
9XXX9 48 9998X 45
Hovedskyting 337 Mesterskap 430
2 Lill Kristin Skuggerud Rollag og Veggli 5 A
998X* 46 X**XX 50
Hovedskyting 334 Mesterskap 430
3 Harald Buuer Spydeberg 5 A
9999* 46 788X8 41
Hovedskyting 338 Mesterskap 425
4 Runar Sørensen Spydeberg 5 A
X9799 44 9*989 45
Hovedskyting 331 Mesterskap 420
5 Helge Lillekvellan Nordstrand 5 A
X9X99 47 9XXX9 48
Hovedskyting 338 Mesterskap 433
6 Ivar Rinde Nordstrand 5 A
XXX99 48 9*7*9 45
Hovedskyting 340 Mesterskap 433
7 Hege Jødahl Blaker 5 A
89X99 45 *9998 45
Hovedskyting 325 Mesterskap 415
8 Jan Strand Blaker 5 A
9X987 43 X98XX 47
Hovedskyting 327 Mesterskap 417
9 Per Hallvard Lien Gol 5 B
9XX88 45 998*9 45
Hovedskyting 339 Mesterskap 429
10 Hallgrim Berg Gol 5 B
XX898 45 97869 39
Hovedskyting 334 Mesterskap 418
11 Marit S. Berntsen Nordre Land 5 B
8X999 45 8X879 42
Hovedskyting 333 Mesterskap 420
12 Roger Storløkken Nordre Land 5 B
X9**9 48 *XX99 48
Hovedskyting 331 Mesterskap 427
13 Johan Andresen Urskog 5 B
8XX87 43 7X7X9 43
Hovedskyting 327 Mesterskap 413
14 Ivar Holen Urskog 5 B
X99XX 48 89999 44
Hovedskyting 342 Mesterskap 434
15 Ann Kristin Hoff Hadding 5 B
X99*9 47 XX999 47
Hovedskyting 342 Mesterskap 436
16 Inge Kr Trilhus Hadding 5 B
95998 40 97696 37
Hovedskyting 328 Mesterskap 405

MLRes - www.megalink.no 15:52 - 17.09.2006