Resultater lag 4 200m hoved

1 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 5 A
*XXXX 50 X*999 47 X*9** 49 XX**X9XX*X 99 X**X**XXXX 100
15 Skudd 146 25 Skudd 245 35 skudd 345
2 Liw Åsne Teksle Rollag og Veggli 5 A
X9*9* 48 XX9X* 49 *9*XX 49 *9X**XX9X9 97 *X*XXX*9*X 99
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 skudd 342
3 Trond Midtbø Spydeberg 5 A
X**** 50 XX99X 48 9X*X* 49 XX*9XX*9** 98 XX*X***999 97
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 skudd 342
4 Lindy Hansen Spydeberg 5 A
X9X** 49 X***9 49 XXX*8 48 X*9XX**XXX 99 *X*****9XX 99
15 Skudd 146 25 Skudd 245 35 skudd 344
5 Steinar Rudseter Blaker 5 A
**X** 50 899X9 45 9X9** 48 X8X9*XX*9* 96 9*9XX*X**X 98
15 Skudd 143 25 Skudd 239 35 skudd 337
6 Giske Bach Nordstrand 5 A
X*X*X 50 *X9X* 49 X9*X9 48 9XX*X***9X 98 *****9XX*X 99
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 skudd 344
7 Knut Olav Skrindo Hadding 5 B
X9X*X 49 8988X 43 9X*9X 48 889X9X*9XX 93 XX**X**XX* 100
15 Skudd 140 25 Skudd 233 35 skudd 333
8 Lars B. Gjengedal Hadding 5 B
X*X*X 50 8879X 42 9XX9* 48 89***9XX*X 96 9***XXXXXX 99
15 Skudd 140 25 Skudd 236 35 skudd 335
9 Kjell O Stensether Gol 5 B
X**X* 50 *8*99 46 9XXX* 49 9X9*X*X9** 97 XX***X*XX* 100
15 Skudd 145 25 Skudd 242 35 skudd 342
10 Ketil Haavardsholm Urskog 5 B
9X*** 49 999*7 44 9**X9 48 XX89X*X**X 97 X**X9XX**X 99
15 Skudd 141 25 Skudd 238 35 skudd 337
11 Roger Ottesen Nordre Land 5 B
*X*XX 50 99*98 45 X*XXX 50 99X*X**X9X 97 *X**X**9*9 98
15 Skudd 145 25 Skudd 242 35 skudd 340
12 Nils Erik Lundon Nordre Land 5 B
*9*X* 49 X99X* 48 XX9XX 49 98X*7*9*9* 92 999X9X99** 94
15 Skudd 146 25 Skudd 238 35 skudd 332
13 Trym Haavarsholm Urskog 5 B
**9*X 49 X8X8X 46 9***X 49 *X99XX**** 98 9X99X***XX 97
15 Skudd 144 25 Skudd 242 35 skudd 339
14 Geir Skredderberget Gol 5 B
X*X*X 50 *899* 46 *9X*X 49 998988X99* 89 ***X**XX** 100
15 Skudd 145 25 Skudd 234 35 skudd 334
15 Espen Berg-Knutsen Nordstrand 5 A
****X 50 9XX*9 48 9**** 49 XX*XX9*XX* 99 X*9X9*XX*X 98
15 Skudd 147 25 Skudd 246 35 skudd 344
16 Vebjørn Berg Blaker 5 A
X**** 50 *X*X* 50 9X*X* 49 9*99XXX9** 96 X****X**XX 100
15 Skudd 149 25 Skudd 245 35 skudd 345

MLRes - www.megalink.no 15:52 - 17.09.2006