Resultater lag 3 200m hoved

1 Geir Kongsjorden Rollag og Veggli 5 A
*X*** 50 99998 44 *9*9X 48 8*X8X****X 96 *X*X***9*X 99
15 Skudd 142 25 Skudd 238 35 skudd 337
2 Lill Kristin Skuggerud Rollag og Veggli 5 A
X**X* 50 8XXX9 47 9X999 46 9*89X8**** 94 *99X*X*9XX 97
15 Skudd 143 25 Skudd 237 35 skudd 334
3 Harald Buuer Spydeberg 5 A
*X*X* 50 79*X9 45 9XX*9 48 9*X9X9X**X 97 *XXXX9X9X* 98
15 Skudd 143 25 Skudd 240 35 skudd 338
4 Runar Sørensen Spydeberg 5 A
X*XX8 48 XXX87 45 9*9X9 47 89*9*X999* 93 X*XX*9*9*X 98
15 Skudd 140 25 Skudd 233 35 skudd 331
5 Helge Lillekvellan Nordstrand 5 A
**XX* 50 *8XX8 46 X99X9 47 9*X999X9** 95 ***X**X**X 100
15 Skudd 143 25 Skudd 238 35 skudd 338
6 Ivar Rinde Nordstrand 5 A
XX*99 48 *98*9 46 XXXXX 50 99*XXXX*X8 96 X*******XX 100
15 Skudd 144 25 Skudd 240 35 skudd 340
7 Hege Jødahl Blaker 5 A
9XX9X 48 9989* 45 XX9XX 49 *XX9X9*** 88 9*9X9X*9X9 95
15 Skudd 142 25 Skudd 230 35 skudd 325
8 Jan Strand Blaker 5 A
X*X*X 50 X9999 46 9XXX 39 8X9*99**X* 95 X9*9**X9*X 97
15 Skudd 135 25 Skudd 230 35 skudd 327
9 Per Hallvard Lien Gol 5 B
***** 50 99X9* 47 X9X*9 48 88*XX*XX*X 96 9*9XXXXXXX 98
15 Skudd 145 25 Skudd 241 35 skudd 339
10 Hallgrim Berg Gol 5 B
X99XX 48 99899 44 *X989 46 9X*99**9XX 96 ***X*XX*** 100
15 Skudd 138 25 Skudd 234 35 skudd 334
11 Marit S. Berntsen Nordre Land 5 B
****9 49 X9899 45 XX9X9 48 898XXX**9* 94 X*XX***98X 97
15 Skudd 142 25 Skudd 236 35 skudd 333
12 Roger Storløkken Nordre Land 5 B
*X**X 50 X7999 44 98999 44 X9*99***9X 96 X**X9X99** 97
15 Skudd 138 25 Skudd 234 35 skudd 331
13 Johan Andresen Urskog 5 B
*X9XX 49 X98*8 45 9XX9* 48 689899X**9 88 9**9*9XXXX 97
15 Skudd 142 25 Skudd 230 35 skudd 327
14 Ivar Holen Urskog 5 B
X**** 50 X9999 46 *XXX* 50 XX8XX9**** 97 X*X*X*X**9 99
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 skudd 342
15 Ann Kristin Hoff Hadding 5 B
**XX* 50 *9999 46 X*X*X 50 9999***XXX 96 X****X*X*X 100
15 Skudd 146 25 Skudd 242 35 skudd 342
16 Inge Kr Trilhus Hadding 5 B
*XX** 50 *8*87 43 999X9 46 X899*99*X* 94 X*XX99X999 95
15 Skudd 139 25 Skudd 233 35 skudd 328

MLRes - www.megalink.no 15:52 - 17.09.2006