Askerstevnet 15m 2018 - påmeldingsinfo

I månedsskiftet november / desember arrangerer vi igjen vårt tradisjonelle 15m stevne. Det blir også i år mulighet for forhåndspåmelding for grupper, slik at man kan få kabalen til å gå opp med de andre stevnene. Det skytes på 9 skiver. Stevnet vil bli satt opp i MittDFS i løpet av helgen 15.-16.september. Tildeling av skytetider for forhåndspåmeldte vil begynne siste helgen i september med de som til da har kommet inn, og deretter vil plasser tildeles fortløpende ettersom de kommer inn, frem til ordinær påmelding åpner. Gruppevis forhåndspåmelding skjer på e-post til knut.haraldseid[æ]honeywell.com. Påmelding på MittDFS for enkeltskyttere åpner 1.11. Nytt av året er at det skytes noen lag også søndagen. Skyttere fra nærliggende lag oppfordres til å skyte tirsdag / onsdag / torsdag. Noen plasser tirsdag vil bli reservert egne skyttere. De av Askers skyttere som har muligheten, oppfordres til å skyte på ledige plasser underveis fremfor å reservere plasser.

12.9.18