Til forsiden

Nyhetsarkiv
Resultater
Ungdomsgruppa
Ø-cup
Pokalskytinger
Terminliste

Informasjon
Klassesetting

Styret
Jegerinformasjon
Bli medlem?
Kart -finn banen


Mail til webansvarlig

Sist oppdatert: 250604


Asker skytterlag
Postboks 165
(Solliveien 90)
1371 Asker
66 79 40 43

Bankgiro:
1620.16.76855ml-logo.gif (6032 bytes)

 

ÅRSBERETNING 2002


STYRETS SAMMENSETNING

Formann: Frank Vestveit
Nestformann/Baneutvalg: Rolf Kr. Mikalsen
Kasserer/Økonomiutvalg: Rune Christoffersen
Sekretær/Admin.utvalg: Øyvind Engen
Styremedlem/ungdomsutv.: Steinar Olsen
Styremedlem/Sportsutvalg: Eivind Garås
Varamedlem/Jaktutvalg: Olaf Naper
Varamedlem/Husutvalg: Kristin Hanevold
Varamedlem/Instruksjonsutv.:

Alle utvalg med kontaktpersoner forøvrig gjengitt i terminlisten og på lagets hjemmeside.

Årsmøte 2001 ble holdt på skytterhuset 22. november med 20 registrerte medlemmer til stede.

Styret har siste år holdt 10 innkalte ordinære styremøter, foruten flere planleggingsmøter før stevnearrangementer. Styret har vært representert på ombudsmøte og 2 tillitsmannssamlinger i samlaget.

Dato for årsmøtet 2002 er kunngjort i terminlisten for 2002, på lagets hjemmeside, i Skytterinfo og senest en påminnelse i Budstikka.


ØKONOMI

Styret mener å ha disponert lagets ressurser på en fornuftig måte og dermed forbedret den økonomiske situasjonen i løpet av driftsåret. De største inntektskildene har vært medlemskontingent og fast treningsavgifter på 172.000 kr.,. variable treningsavgifter og jaktprøver 70.000 kr. Kommunalt støtte til ungdomsarbeid, drift, vedlikehold var 87.000 kr. Utover dette er det mindre bidrag fra sponsorer, leieinntekter på hus og bane, stevneoverskudd, kiosksalg og lotteri.

En stor del av lagets kostnader er fast bundet opp i at vi har vedlikehold og forsikring av hus og bane, andre kostnader er bundet til "obligatorisk" drift og administrasjon. I tillegg har laget avskrevet 82.000 kr. På elektroniske skiver, samt tatt 45.000 kr. som kostnader for to ekstra elektroniske skiver. Laget opprettholder subsidiering av skudd til aktive ungdommer og studenter. Vedrørende kostnadene i år og disponering av inntekter neste år vises til regnskap og budsjett. Det er tross god kortsiktig økonomi viktig å ha planer for nøkternt pengebruk uten at det rammer driften av laget. Kommunale tilskudd har hittil vært meget kjærkomne, men laget må være forberedt på å klare alle kostnadene med egne inntekter. Medlemskontingenten vurderes regelmessig.


SPORT

Arrangement av stevner fulgte den oppsatte terminlisten, i alt 17 stevner, herav 9 interne. Først og størst var lagets åpne stevne 11. mai med 61 ungdommer, 119 klasseskyttere. Fortsatt populært med den spesielle finaleskytingen helt tilslutt av stevnet, heretter kalt "Askerfinale", en finale med de 12 beste på 35-skudden i klasse 2-5 og de 8 beste i hver av ungdomsklassene. Laget arrangerte to treningskaruseller på 100 m og en på 200 m, samt samlagets skyting om organisasjonsmedaljen. Laget var også teknisk arrangør av samlagsstevnet på bane, da arrangøren Riflen/Skoger ikke har bane. Litt inntekt, men mest en idealistisk hjelpende hånd. SOLO-stevnet i september samlet 80 ungdommer.

Laget bygde opp og betjente hold 4 på Østlandsmesterskapet felt ute på Hurum.

Og ikke å forglemme, - årets Østlandscup for seniorer som var den 33. i rekken. Totalt var det i år 38 lag med fra begynnelsen, hvorav de 4 beste lagene i A-cupen og de 4 beste lagene i B-cupen møttes 22. september. Lillehammer vant finalen for 3. gang og fikk dermed Tomra-pokalen til odel og eie. Individuelt ble det også skutt meget godt. Ola Tore Dokken ble best med 444 poeng (345 + 99 poeng i siste 10 skudd stående). Dette var hans 3. finaleseier, som gav han en vandrepokal til odel og eie. Vi må derfor skaffe 2 nye, og dyre, vandrepokaler til neste års finale. Finalen ble på nytt en stor suksess. Etter at vi fikk elektronikkskivene har arrangementet blitt svært så strømlinjeformet. Men det kreves STOR innsats for å bygge om standplassen på 100 m om til en vindtett og oppvarmet "StandPlaza kafé og visningsarena" med resultater på "storskjerm".

For Asker ble det heller ikke i år den store sportslige suksessen. I 1. runde i A-cupen vant vi riktig nok mot Søndre Modum, men tapte i 2. runde mot Jondalen. Dermed var cupeventyret over etter 2 runder, som i de fleste foregående årene. Men Asker er eneste lag i Samlaget som klarer å stille 8-manns lag i cupen.

På Landstevnet ble det 4 medaljer og beger på Gunnar Orre, 3 på Geir Hanevold, 2 på Roar Karlsen og Kjell Hjortnæs, 1 på Tonje Ruud Olsen, Brian Lein, Aymar Saxrud, Bjarne Halvorsen. (Forøvrig se Ungdomsutvalget).

På samlagsstevnet vant godgutta Fjeldberg/Flatby/Rike lagskytingen med 289 poeng. Kjell Kr Rike fikk 3. plass med 338 p. Samme mann har for øvrig vært laget desidert mest aktive i åpne stevner, 23 ganger har han skutt 238 p. eller mer og 244 p. som det beste.

Interne arrangement har som vanlig vært lagmesterskap på 15M., feltskyting og baneskyting for klasseskyttere og ungdomsskyttere. Videre har alle de tradisjonelle skytingene om vandretrofeer vært avholdt. Det har dessverre vært liten treningsaktivitet, både inne på Borgen og ute på 200 m. Alle interne stevner er fortsatt uten startkontingent for medlemmene.

Vandretrofeer

Klassepokal kl.5: Erling Flatby 338 p.

`` 4: Eivind Garås 337 p.

`` 3: Gunnar Orre 326 p.

" 2 Brian Lein 326 p.

Lagspokalen bane: Ivar Fjeldberg 335 p.

Samlagspokalen: Roger S. Nilsen 150 p.

Maipokalen: Kristina Vestveit 159 p. (16 skudd)

Gunnar Guribys krus: Ole A. Hanevold 148 p.

ØEG Grunnlagspokal: Eivind Garås 289 p. (Tre grunnlag).

Feltpokalen: Ivar Fjeldberg 30/21 treff

18-skuddspokalen: Ivar Fjeldberg 18 treff


BANE & ANLEGG

Laget har et baneanlegg vi kan være stolte av. Riktig plassert i et pent terreng, godt støyisolert, god vedlikeholdsstandard, god kapasitet, moderne elektroniske skiver og et praktisk opplegg for resultatservice. Men skal god standard holdes vedlike krever det arbeid og det koster penger. Både elektronikken og kommunikasjonsutstyret krever jevnlig ettersyn. Når det nå kreves mindre innsats for å gjennomføre arrangementer, må hver enkelt bidra mer på annen dugnad. Neste år må enda flere av lagets medlemmer delta i arbeidet på banen, både på større prosjekter og det å gjøre mindre enkeltoppgaver, så som snømåking og plenklipping.

Årets store dugnad ble avhold 6. mai, ildsjelene var der, men mange andre sjeler var savnet. Men det er utført vanlig ettersyn med rydding av området og ettersyn av gjerde.

Av større ting er: Viftearrangementet på Borgenbanen er utbedret. Gravvollen på 100 m er forlenget fra 8 til 10 skiver. Gitter er satt opp foran vinduene på kontorboden på 100 m. Gummibånd laget og skiftet på alle skivene. Skifte av plastbeskyttelsen på isolasjonen er påbegynt og må fullføres før sesongstart.

Støymålinger som er tatt i områder rundt banen viser at støyen er så lav at både skytetiden og antall skudd kan utvides iht. det regelverk som Forurensningstilsynet legger til grunn. Dette skal med det første avklares med naboene til skytebanen.

For å sikre at det elektroniske opplegget holdes i god stand forutsettes at nye og strenge rutiner for bruk og ettersyn av anlegget.


UNGDOM

Ungdomsskytterne har deltatt på 80 stevner. Den mest aktive var Kristina Vestveit som har deltatt på hele 60 stevner, hvorav 20 ganger med resultat 350 p.!!

Det kommer stadig nye skyttere til, men noen slutter, og det er stabilt en 30-35 ungdommer på treningene. Skyteskolen hadde 13 deltakere, gikk over 8 kurskvelder, og kyndig ledet av Magne Bjørndal-Riis.

Marius Mikalsen (J) og Tina R. Olsen (ER) ble samlagsmestere på 15m. Ole Alexander Hanevold (ER) og Kristina (J) ble begge nr. 2 på Viken 1 15m.

I Samlagsstevnet i feltskyting ble juniorklassen ble vunnet av Kristina med Marius på 2. plass. Tina og Roger S. Nilsen fikk også ungdomsmedaljen i ER, da de begge endte på 2.plass i mesterskapet.

Roger ble Viken 1 mester i felt klasse rekrutt, og Ole M. Sydtangen belønnet med en 4.plass. Tina ble nr. 3 i klasse ER og Kristina ble nr. 3 i J. Og ikke å forglemme, lagpokalen gikk til Asker med Roger 30/21, Ole Alexander 30/25 og Kristina 29/ 16.

Treningskarusellen ble avviklet med seks banestevner og ett feltstevne. Mange ungdommer var med og det ble seier til Kristina, Ole A. og Roger.

Kristina vant Viken 1 med 350 p. og Marius fikk 3. plassen med 349p.

På samlagslaget som vant Viken I i år var 3 av 4 fra Asker, Tina, Ole A og Kristina.

I Ø-Cup ble det seier til Asker i 1. runde med poengsummen 1740, ny rekord!!, mot Rollag/Veggli som fikk1713 p. I neste runde ble det tap med 6 poeng, 1737 mot Løitens1743 som er cuprekord.

Under samlagsmesterskapet bane deltok 21 av lagets ungdommer. Roger ble nr. 2 etter omskyting, og Thomas Audunhus fikk 4. plass. Ole A. vant ER etter å ha skutt 350p.for første gang. Juniorklassen ble vunnet nok en gang vunnet av Kristina foran Marius.

På LS deltok 9 ungdomsskyttere som til sammen tok med seg 3 store, 6 middels, ett lite beger og 2 minnemedaljer. Best gikk det med Marius som skjøt til en flott 6. plass på felten, og fikk ungdomsmedaljen. Kristina ble nr. 8, Roger nr. 20 og Tina nr. 30 i banefinalene.

To nye medlemmer i 350-klubben i år, Ole A. Og Roger, dermed er det 9 totalt.

Ungdomsutvalget ser lyst på fremtiden og håper at stadig flere foreldre engasjerer seg.

Gjensidige NORs Vandrepokal

Rekrutt:

Eldre rekrutt:

Junior:

BOVs vandrepokal

 

JAKT

Jaktutvalget har i sesongen 2002 bestått av 9 personer, og det er riktignok en reduksjon fra forrige sesong, men arbeidet på banen har likevel gått ganske bra. De gangene som utvalget har hatt problemer med å stille fullt lag har vi fått hjelp fra tidligere medlemmer av utvalget. Det vil fortsatt være en utfordring å klare å holde medlemstallet i utvalget på et så høyt nivå at belastningen på den enkelte ikke blir for stor.

Nytt i sesongen 2002 har vært salg av ammunisjon på banen. Det har vært et populært tiltak som besøkende skyttere har satt pris på. I denne sesongen har det også vært mulig å tegne medlemskap og betale på banen. Dette tilbudet har i løpet av sesongen gitt Asker skytterlag 39 nye medlemmer.

Utvalget har i løpet av sesongen gjennomført nesten 700 treningsrunder hvorav nesten 200 var for ikke-medlemmer. Vi har i tillegg gjennomført ca 350 jaktprøver. Disse tallene er en liten nedgang i forhold til forrige sesong.

Arbeidet med "løpende elg-bane" prosjektet har fortsatt, men det går noe saktere enn vi hadde håpet på. For å avklare de reguleringsmessige forhold har vi skrevet brev til Asker kommune, men den kommunale saksbehandling er ikke alltid så rask som vi kunne ønske. Arbeidet med prosjektet vil fortsette også i 2003.

Årets jegerfelt samlet 35 deltagere og ble vunnet av Erling Flatby med 30/24.


HUS og Arrangement

Husgruppen lever mye som nomader, i telt og i friluft. Men allikevel har gruppen hatt full servering med de fleste rettigheter på 2 åpne stevner, en del interne stevner, karusellene og finalen Ø-Cup. Dessuten koker gruppen kaffe og byr på kaker til treningene på tirsdager og utgjør en trivelig og sosial ramme rundt de lange treningskveldene. Prøveservering på jegertreningen på torsdager ga liten respons, men gruppen prøver neste år, og da med fornyet meny.

Et kakelotteri for første gang i høst ga den nette sum av nesten 4000 på 5 timer.

Huset er leiet ut flere ganger mot betaling. Bergsmarken og omegn vel leier huset vederlagsfritt, samt at det er varmestue for vaktmannskapet for helgeutfarten til Solli.


GENERELT

Ett nummer av "Skytterinfo" er gitt ut på Reclameservice forlag og sendt alle medlemmene med resultater og mer detaljert stoff om virksomheten i laget.

For øvrig anbefales lagets hjemmeside som er linket til DFS-siden. Der legges egne resultater og bilder, meddelelser fra utvalgene, samt fortløpende resultatservice fra Ø-cupen.

Komiteen for planlegging av for nytt klubbhus har avventet beslutninger hos de andre interessenter, Pistolklubben, Asker Jeger & Fisk og BOV. Regulering av pistolbane og lerduebane er enda ikke gjort fra kommunens side. Komiteen ser for seg to ganske forskjellige løsninger. Den ene løsningen er som tidligere tenkt, et stort felleshus finansiert av tippemidler og kommunal støtte, totalt 3 mill. +. Det andre er å bygge et langt mindre hus for bare å erstatte eksisterende klubbhus, og i hovedsak finansiere nytt ved salg av det gamle. Det undersøkes nå mulighetene for å endre bruken av eksisterende klubbhus til boligformål.

Medlemmene har også i år sluttet entusiastisk og betryggende opp om lagets arrangementer og tiltak. Styret takker samtlige utvalgsmedlemmer og alle andre for engasjement og innsats.

Videre takkes lagets sponsorer som i år har vært:

Asker Gull og Sølv, Tomra Butikksystemer, Gjensidige NOR, Megalink, Asker og Bærum Budstikke, Reclameservice, Sem Bruk, Stenvaag våpensenter, Brillehjørnet, G-sport, Byggmester Mikalsen, Bergsmarken og Omegn Vel.

Æresmedlem: Baard Thomassen.

Utmerkelser: Asker skytterlags Fortjenestemedalje tildeles Gunnar Orre.

Asker skytterlags takkediplom tildeles Steinar Olsen.


RESULTATER

Medaljer til Lagmesterskap.

Bane:
Mester kl.4 Ivar Fjeldberg 335p. (lagmester, forgylt)
Mester kl.2: Geir Hanevold 224p.
Mester V65: Bjarne Halvorsen 242p

Felt:
Mester kl 4: Ivar Fjeldberg 30/21 (lagmester, forgylt)
Mester kl.3: Gunnar Orre
Mester kl 2: Brian Lein 26/8
Mester V65: Aymar Saxrud 27/18

Jegerfelt:
Lagmester: Bjørn Jensen 30/28 treff

15 M:
Mester kl. 3: Øyvind Engen 223 p.
Mester kl. 2: Geir Hanevold 226 p.

Bane:
Mester kl. R: Roger S. Nilsen 249 p.
Mester kl. ER: Ole A. Hanevold 250 p.
Mester kl. J: Kristina Vestveit 248 p.

Felt:
Mester kl. R: Roger S. Nilsen 30/20
Mester kl. ER: Ole A. Hanevold 30/20
Mester kl. J: Kristina Vestveit 27/20Årsmøte Asker skytterlag 21. november 2002

Saksliste

  1. Godkjennelse av innkalling
  2. Valg av dirigent og referent
  3. Styrets årsberetning
  4. Reviderte regnskaper
  5. Budsjett for kommende år
  6. Fastsettelse av årskontingent
  7. Valg, herunder ombud
  8. Innkomne saker