Til forsiden

Nyhetsarkiv
Resultater
Ungdomsgruppa
Ø-cup
Pokalskytinger
Terminliste

Informasjon
Klassesetting

Styret
Jegerinformasjon
Bli medlem?
Kart -finn banen


Mail til webansvarlig

Sist oppdatert: 250604


Asker skytterlag
Postboks 165
(Solliveien 90)
1371 Asker
66 79 40 43

Bankgiro:
1620.16.76855ml-logo.gif (6032 bytes)


ÅRSBERETNING 2001

STYRETS SAMMENSETNING

Formann Øyvind Engen
Nestformann/Sportsutvalg Frank Vestveit
Kasserer/Økonomiutvalg Rune Christoffersen
Sekretær/Admin.utvalg Anne-Grete Næs Heddan
Styremedlem/ungdomsutv. Steinar Olsen
Styremedlem/Baneutvalg Rolf Kr. Mikalsen
Varamedlem/Jaktutvalg Olaf Naper
Varamedlem/Husutvalg Kristin Hanevold
Varamedlem/Instruksjonsutv. Tore Lein

Alle utvalg med kontaktpersoner forøvrig gjengitt i terminlisten og på lagets hjemmeside.

Årsmøte 2000 ble holdt på skytterhuset 16. november med 20 registrerte medlemmer til stede.

Styret har siste år holdt 10 innkalte ordinære styremøter, foruten flere planleggingsmøter før stevnearrangementer og i forbindelse med kjøp av elektroniske skiver og integrert resultatservice. Styret har vært representert på ombudsmøte og 2 tillitsmannssamlinger i samlaget.

Dato for årsmøtet 2001 er kunngjort i terminlisten for 2001, på lagets hjemmeside, i Skytterinfo og senest en påminnelse i Budstikka 15.11.2000.

 

ØKONOMI

Styret mener å ha disponert lagets muligheter og ressurser på en fornuftig måte og dermed forbedret den økonomiske situasjonen i løpet av driftsåret. De største inntektskildene har vært medlemskontingent og fast treningsavgifter på 135.000 kr.,. variable treningsavgifter og jaktprøver 70.000 kr., diverse sponsorer 40.000 kr. og Ø-cup 20.000 kr. Kommunalt støtte til ungdomsarbeid, drift, vedlikehold var 90.000 kr.

En del av lagets kostnader er fast bundet opp i at vi har vedlikehold og forsikring av hus og bane, andre kostnader er bundet til "obligatorisk" drift og administrasjon. Ekstraordinært er investering i bod for resultatservice til 30.000 kr. Laget opprettholder subsidiering av skudd til aktive ungdommer og studenter. Vedrørende kostnadene i år og disponering av inntekter neste år vises til regnskap og budsjett. Det er tross god kortsiktig økonomi viktig å ha planer for både kostnadseffektiv og ekspansiv drift av laget. Kommunale tilskudd er usikre.

 

SPORT

Arrangement av stevner fulgte den oppsatte terminlisten, i alt 13 stevner. Først og størst var lagets åpne stevne 12. mai med 52 ungdommer, 116 klasse skyttere og 11 veteranskyttere. Populært med den nye finaleskytingn helt tilslutt av stevnet, heretter kalt "Askerfinale", en finale med de 12 beste på 35-skudden i klasse 2-5 og de 8 beste i hver av ungdomsklassene. Laget overtok i mai to samlagskaruseller (på strak arm) og nytt av året var SOLOstevnet i september, et ungdomsstevne med nær 100 deltagere. Og ikke å forglemme, - nytt av året var selvfølgelig bruken av de elektroniske skivene. Laget arrangerte et greit samlagsmesterskap i felt, grovfelt i grustakene på Lierskogen og finfelt på baneområdet..

Årets Østlandscup for seniorer var den 32. i rekken. Totalt var det i år 43 lag. Finalen søndag 23. september med de 4 beste lagene i A-cupen og de 4 beste lagene i B-cupen, ble en meget spennende og vellykket forestilling både for deltagere og arrangør. Nordstrand A-lag vant A-cupen etter en strek sluttspurt da de tok igjen Nordre Lands ledelse, og vant til slutt med 2 poeng. Nr. 3 ble Jondalen, som kun ble 7 poeng bak vinneren. Nordstrand B gikk av med seiren i B-cupen.

Resultatene for klasseskytterne har vært meget moderate, men noen få unntak. Det er urovekkende svikt både i topp og i bredde. Et lyspunkt er at Asker er eneste lag i Samlaget som klarer å stille 8-manns lag i cupen vår. I 1. runde i A-cupen vant vi til og med mot Styrvoll, men tapte i 2, runde mot Rælingen som for sikkerhets skyld så seg nødt til å sette ny rekord for innledende runder med hele 2729 poeng i 3. runde.

I Samlagsmesterskapet felt ble Erling Flatby og Ivar Fjeldberg nr. 2 og 3.

Viken bane vant Kjell Kr Rike Normapokalen med 343 p. Igjen ble Kjell Kr. samlagsmester på bane, og i tillegg ble det seks til Tonje RO., Ivar F., Eivind G., Kjell H., Ter Terje., Roar K. På lagskytingen ble det nok en gang "bare" 2.plass.

Fra landsskytterstevnet kan vi nevne hederlig innsats av 65veteran Halvorsen med 247.

I løpet av sommersesongen har entusiasten og "veteran" Kjell Kr. klart å besøke 48 stevner, med premie i 45 av dem og 43 ganger over kravet til 5. klasse! For øvrig har den "nye" skytteren Geir Hanevold forskynt seg godt i 1. klasse og 1.års senioren Tonje Ruud Olsen fått 10 premier i kl.4.

Interne arrangement har som vanlig vært lagmesterskap på 15M., feltskyting og baneskyting for klasseskyttere og ungdomsskyttere. Videre har alle de tradisjonelle skytingerne om vandretrofeer vært avholdt.

Alle interne stevner og åpne stevner arrangert av laget er fortsatt uten startkontingent for medlemmer.

 

Vandretroféer

Klassepokal kl.5: ingen

`` 4: Ivar Fjeldberg 339 p. (odel og eie)

`` 3: Gunnar Orre 326 p.

" 2 ingen

" V55: Aymar Saxrud 322 p.

Lagspokalen bane: Ivar Fjeldberg 335 p.

Samlagspokalen: Bjarne Halvorsen 149 p.

Maipokalen: Marius Mikalsen 157 p. (16 skudd)

Gunnar Guribys krus: Marius Mikalsen 150 p.

ØEG Grunnlagspokal: Eivind Garås 285 p. (Tre grunnlag)

Feltpokalen: Ivar Fjeldberg 30/20 treff

18-skuddspokalen: Ivar Fjeldberg 18 treff

Damenes premie : Per T. Holm 282 p.

 

BANE & ANLEGG

Laget har et baneanlegg vi kan være stolte av. Riktig plassert i et pent terrenget, godt støyisolert, god vedlikeholdsstandard, god kapasitet, moderne elektroniske skiver og et praktisk opplegg for resultatservice.

Årets sesong begynte tidlig. Etter kjøp av elektroniske skiver startet byggingen av kontor for utstyr og resultatservice allerede ved juletider og - grader. Etter hvert kom kablingen på begge standplassene og i gravene på plass, ikke minst ved hjelp av ivrige elektrikere i jaktutvalget. Etter mange lange helger stod alt klart til baneåpning og åpent stevne 12. mai.

Årets store dugnad ble avhold 20 august, ildsjelene var der, men mange andre sjeler var savnet.

Det har vært utført vanlig ettersyn med rydding av området og ikke minst rydding i kjelleren som nå er gjort om til oppbevaring og vedlikehold av skiver. For å sikre at det elektroniske opplegget holdes i god stand utarbeides det nye, og strenge, rutiner for bruk og ettersyn av anlegget.

 

UNGDOM

Det er ca. 20 – 25 ungdommer som allerede nå har felles trening 1gang i uken.

Aktiviteten i sesongen har vært meget stor. Til sammen har lagets ungdommer deltatt i over 80 forskjellige stevner, og i nesten samtlige av disse stenvene har en eller flere oppnådd premie, til sammen ca. 200 premieringer. Kristina samlet hele 56 stevner. Mange har hatt fremgang og oppnådd flere gode resultater i sesongen, mens noen har undret seg over at resultatene kan variere så meget i løpet ev en lang sesong.

Samlagsmesterskap 15 m vant Stig Morten Johansen, i ER fikk Kristina Vestveit 2. og Marius Mikalsen 3. pl, og i J ble Jan Chr. Spigseth nr. 3. I samlagsmesterskap felt tok Kristina og Marius dobbelt i ER, Ole A. Hanevold og Susanne Lein fikk 2. og 3. pl i R, og Jan Chr. 3.pl i J.

Viken bane vant Marius i ER. Samlag bane ble Roger S. Nilsen nr. 2 og Ole A. nr. 3. i R, mens Kristina ble nr. 2 og Tina Ruud Olsen nr. 3 i ER.

På landsskytterstevnet fikk Ole A. beste plassering med 9. pl. Kanskje en liten skuffelse sammenlignet med fjorårets fenomenale åtte finaleplasser, men været var en særdeles minneverdig opplevelse i år.

I samlagets karusellskyting vant Ole A. rekruttklassen foran Roger. I ER vant Marius (med 800 av 800) foran Kristina, og begge var med på det seirende samlagslaget på Viken og 5. plass på LS.

Tina ble lagets 7. medlemt i 350 klubben.

I Ø- cup ble det seier over Spydeberg med fenomenale 1737 p, men tapte for Rælingen med "bare" 1721 p.

 

Gjensidige-NORs Vandrepokal

Rekrutt: Ole A. Hanevold 349 p
Eldre rekrutt: Tina Ruud Olsen 348 p
Junior: Jan Chr. Spigseth 342 p

JAKT

Jaktutvalget har i sesongen gjennomført 399 jaktprøver, hvorav 292 for medlemmer og 107 for ikke-medlemmer, hvilket betyr mange potensielt nye medlemmer. I alt er 528 treninger gjennomført. I lagmesterskap i jaktfelt deltok 28 jegere, og endte med dobbeltseier til familien Jensen.

Utvalget har økt fra i fjor 6 personer til 12 personer. En dobling av staben samt overgang til elektroniske skiver har økt kapasiteten betydelig, samt at den enkelte skytter blir tatt hånd på en langt bedre måte enn mulig tidligere. Omleggingen er tatt meget godt i mot av jegerne, tilstrømningenøker. Det er også gjennomført kurs for utvalgets personer i standplassledelse.

Neste mål for utvalget er å utrede/forberede spørsmål om elgbane. Det vil gjøre banen enda mer attraktiv for målgruppen.

Som en forsøksordning ble det også lagt jegerskyting til noen onsdager i august og september. Det er en ordning som er sårt tiltrengt og skal for neste sesong diskuteres videre med BOV og banens naboer.

 

HUS OG ARRANGEMENT

Utvalget har hatt mettende og miljøskapende servering med mange rettigheter på alle åpne og de fleste interne stevner. Forsøksvis også servering på jegertreningene, men dessverre med liten omsetning, jegere spiser bare egen fangst? Spesielt nevnes fin og intim stemning på Kafé Standplass under Ø-cupfinalen. Høstens kakelotteri i Asker sentrum var både et morsomt PR-støt og et fint KR-tiltak. En takk til alle kakebakerne, de trengs også neste år. Utvalgets største ønske er egen bod på baneområdet.

Utvalget arrangerte høstfest 2. november, bare knapt 30 festlige deltagere fant veien i år. Neste år skal det vurderes å legge premieutdelingen til høstfesten.

 

GENERELT

Ett nummer av "Skytterinfo" er gitt ut på Reclameservice forlag og sendt alle medlemmene med resultater og mer detaljert stoff om virksomheten i laget.

Laget har fått overlevert en kuriøs medaljesamling og memoarer fra Martinius Berg som ble æresmedlem i skytterlaget i 1911!

For øvrig anbefales lagets hjemmeside som er linket til DFS-siden. Der legges egne resultater og bilder, meddelelser fra utvalgene, samt fortløpende resultatservice fra Ø-cupen.

For de som fortsatt går rundt og fryser anbefales lagets vindtette og vannavstøtende jakke som nå er å få til kr. 480,-.

Dette er andre året med "ny styremodell", hvor 9 utvalg har fordelt ansvar for oppgavene, en modell som ikke er i konflikt med DFS-lovenes modell. De fleste av utvalgene fungerer meget bra, opplegget fortsetter og videreutvikles også neste år. Formålet er fortsatt å engasjere mange, fordele ansvar og oppgaver på en samordnet måte.

Komiteen for planlegging av for nytt klubbhus har hatt møter med de andre intressenter, Pistolklubben, Asker Jeger & Fisk og BOV. Regulering av pistolbane og lerduebane er enda ikke gjort fra kommunens side. Bruksendring av dagens klubbhus er nødvendig for å kunne selge det til boligformål, hvilket er en forutsetning for å klare finansieringen.

Medlemmene har også i år sluttet entusiastisk og betryggende opp om lagets arrangementer og tiltak. Styret takker samtlige komitèr og enkeltpersoner for engasjement og innsats.

Videre takkes lagets sponsorer som i år har vært:

Kreditkassen, Asker Gull og Sølv, Tomra Butikksystemer, Gjensidige, Megalink, Asker og Bærum Budstikke, Reclameservice, Sem Bruk, Stenvaag våpensenter, Brillehjørnet, G-sport, Rolf Mikalsen, Bergsmarken og Omegn Vel.

Æresmedlem: Baard Thomassen. I april fikk laget den triste melding at æresmedlem Hans Martin Hagen var gått bort.


 

Klassesetting for 2002 :

Kl. 5:

Kjell Kristian Rike 245, 245 245
Erling Flatby 242, 239

Kl. 4:

Ivar Fjeldberg 240, 238, 236
Tonje Ruud Olsen 237, 236, 233
Christopher Heddan
Eivind Garås 236, 233, 232
Ragnar Lund Marken 235
Espen Halvorsen
Hans Chr. Holm 233, 229
Joar Kavli
Harald Stenvaag

Kl. 3:

Kjell Hjortnæs 226
Per T. Holm 225
Gunnar Orre 235, 230, 226
Roar Karlsen 223, 229, 224
Øyvind Engen 231, 226, 226
Roger Jaksland
Stig Bjørndal-Riis
Brian Lein
Stian Caspersen
Arne Kvistad
Espen Eide
Anders Giske
Ragnar Sandbæk
Ludvig Lorensen
Robert Torgersen
Tore Holstein
Finn-Erik Sørensen
Lars Berglund
Kjetil Bulljo

Kl. 2:

Geir Hanevold
Hans Kr. Loe Hansen
Magne Bjørndal-Riis
Søren Alexandersen
Truls Hjortnæs
Tor Kvie
Filip Poverud
Kai Saxrud
Einar Skram
Trond Svendsen
Øistein Thomassen
Elisabeth Kvie
Lynda Flatby
Geir Ove Skogø
Øistein Dagestad
Nils Petter Gundersen
Jørgen Holstein
Harald Jensen
Trond Kronborg

Kl. V55:

Aymar Saxrud
Baard Thomassen
Reidar Keyser
Bjarne Halvorsen (V65)
Oddvar Caspersen (V65)
Bjørn Olesen (V65)

 

RESULTATER

Lagmesterskap.

Bane: Mester kl 5: Kjell Kr. Rike 309p.

Mester kl.4 Ivar Fjeldberg 335p. (lagmester)

Mester kl.3: Øyvind Engen 311p.

Mester kl.2: Roar Karlsen 320p

Mester kl.1: Geir Henevold 237p

Mester V65: Bjarne Halvorsen 239p


Felt
: Mester kl 4: Ivar Fjeldberg 30/20 (lagmester)

Mester kl 3: Gunnar Orre 24/7

 

Jegerfelt, lagmester: Bjørn Jensen 30/28 treff

 

15 M: Mester kl. 4: Tonje Ruud Olsen 226 p.

Mester kl. 3: Øyvind Engen 233 p. (lagmester)

 

Årsmøte Asker skytterlag 22. november 2001

Saksliste

  1. Godkjennelse av innkalling
  2. Valg av dirigent og referent
  3. Styrets årsberetning
  4. Reviderte regnskaper
  5. Budsjett for kommende år
  6. Fastsettelse av årskontingent
  7. Valg, herunder ombud
  8. Innkomne saker
    • Investering i elgbane