Til forsiden

Nyhetsarkiv
Resultater
Ungdomsgruppa
Ø-cup
Pokalskytinger
Terminliste

Informasjon
Klassesetting

Styret
Jegerinformasjon
Bli medlem?
Kart -finn banen


Mail til webansvarlig

Sist oppdatert: 250604


Asker skytterlag
Postboks 165
(Solliveien 90)
1371 Asker
66 79 40 43

Bankgiro:
1620.16.76855ml-logo.gif (6032 bytes)

ÅRSBERETNING 2000

STYRETS SAMMENSETNING:

Formann Øyvind Engen
Nestformann/Sportsutvalg Frank Vestveit
Kasserer/Økonomiutvalg   Rune Christoffersen
Sekretær/Admin.utvalg Anne-Grete Næs Heddan
Styremedlem/ungdomsutv. Steinar Olsen
Styremedlem/Baneutvalg Rolf Kr. Mikalsen
Varamedlem/Jaktutvalg Olaf Naper
Varamedlem/Husutvalg Inger Andersen
Varamedlem/Instruksjonsutv. Tore Lein

Årsmøte 1999 ble holdt på skytterhuset 17. november med 23 registrerte medlemmer til stede.

Året 2000 er et jubileumsår – 17.mai 2000 var det 140 år siden laget ble startet.
Denne hendelsen ble markert i skyttermiljøet med et jubileumsstevne pålagets bane 3.juni.

Styret har siste år holdt 11 innkalte ordinære styremøter, foruten 1 møte vedr jubileumsstevnet og 2 arbeidsmøter vedr økonomi.
Styret har vært representert på ombudsmøte og 2 tillitsmannssamlinger i samlaget.

Dato for årsmøtet 2000 er kunngjort i terminlisten, på lagets hjemmesiden, i Skytterinfo og i Budstikka 02.11.2000.


ØKONOMI

Laget har forbedret sin økonomi betydelig i det inneværende året. Det regnskapsmessige overskudd er vel 55.000 kr. Medlemstallet er stabilt og gir ca. 100.000 kr. i kontingent og faste treningsavgift. Kommunalt støtte til ungdomsarbeid, drift, vedlikehold og tidligere investeringer i elektroniske skiver var hele 110.000 kr. Jegertrening og -prøver gir solid bidrag på ca. 38.000 kr. Sponsorinntektene var 27.500 kr. Sparebanken Nor har fått status som hovedsponsor, og har bl.a.sponset ungdomsskytterne med pokal til Åpningsstevnet, nå kalt NOR-stevnet.

En del av lagets kostnader er fast bundet opp i at vi har hus og bane, andre kostnader er bundet til "obligatorisk" drift og administrasjon. En helt ny satsingskostand i år var subsidiering av skudd til aktive ungdommer og studenter. Vedrørende kostnadene i år og disponering av inntekter neste år vises til regnskap og budsjett. Det er tross god kortsiktig økonomi viktig å ha planer for kostnadseffektiv drift av laget, kommunale tilskudd er usikre.

 

 SPORT

Det første, og største, åpne stevne i Olledalen var"Jubileumsstevnet 140 år". På 200m. var det 116 deltagere og på 100m. var det 58 deltagere. (Det ble jubileumspremier til overs).

Meget populær var den nye finaleskytingn helt tilslutt av stevnet, heretter kalt "Askerfinale", en finale med de 12 beste på 35-skudden i klasse 2-5 og de 8 beste i hver av ungdomsklassene. Full oppslutning i ungdomsklassene, men bare 4 av de 12 beste klasseskytterne (i følge resultatlista) til finale, men vi fylte opp standplassen så det ble en spennende finale. Neste år bør vi ha en attraktiv gavepremie, så vi kan holde på de beste skytterne helt til stevnets slutt. Vinner av 35-skudden i kl. 2-5 ble Chr.Olsen Oslo Østre og av finalen Gjermund Sørum, Lier. Deltagernes entusiasme syntes vi som arrangør var en fin avslutning på stevnet. Dette er ett opplegg som vi bør forsette med.

Østlandscupen startet i år med 44 lag. Finalen med 4 lag i henholdsvis A-finale og B-finale ble arrangert 24.september for 31.gang. Nytt av året var samarbeidet med Mega-Link som stilte opp på banen med 10 elektroniske skiver. (De siste 6 skivene ble velvillig lånt ut av Sørkedalen). Arrangementet ble en stor suksess med mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Kanskje elektronikk er fremtiden?

Lillehammer vant A-cupen med 3475 poeng, foran Nordstrand med 3462 poeng og på tredje Sigdal med 3399 poeng. B-cupen ble vunnet av Trøgstad med 3405 poeng. Beste individuelle skytter ble Terje Hopsø fra Lillehammer med 444 poeng

I første runde knuste Asker, på bortebane, Øystre Slidre med 80 poeng.Asker 2660 poeng, Øystre Slidre 2580 poeng. Videre møtte Asker, på bortebane igjen, Nord Odal hvor det igjen ble seier, med 2635 poeng til Asker mot 2630 poeng til hjemmelaget. I tredje runde og på hjemmebane skulle ting bli vanskeligere. Nå ble det besøk av Rollag og Veggli. Her ble det tap med 2640 poeng til Asker mot gjestene sine 2656 poeng.

Samlagsmesterskapet ble vunnet av årets beste skytter i laget, Kjell Kr Rike med 341 p. Dessuten ble det stjerne til Ivar F., Erling F., Eivind G. Og Helene E. På lagskytingen ble det dessverre nok en gang "bare" 2.plass.

På landsskytterstevnet kom Erling F. med i finale, endte på 340 p og fikk fortjent stjerne for lagets beste enkeltprestasjon. Eivind G. kom til feltfinale med 28 treff.

I Sekskantfinalen ble Kjell Kr. og Helene uttatt på Drammenslaget, som også i år ble nr.3.

Laget arrangerte samlagets skyting om Organisasjonsmedaljen og 10-mannskonkurransen. Nye sølvmedaljeinnehavere i laget ble Tonje og Kristina.

Åpne stevner har også i år vært godt besøkt, ca. 60 stk.stevner har det vært en eller flere Askerskyttere på. 24 skyttere klart å bli premiert en eller flere ganger. Det er en liten nedgang fra fjor i antall skyttere, men færre skyttere har i år skutt inn totalt mer penger enn i fjor. Det bør nevnes at vi på disse stevnene hadde 31 klassevinnere, som fordeler seg slik: Kjell Kr.har 1 seier på bane, (345 på Koongsberg), Ole Aleksander 1 på bane, Tonje 2 på bane, Marius M. 1 på bane og 2 på felt, Tina 4 på bane og Kristina 18 på bane og 2 på felt.

Lagkonkurransen Drammen skyttersamlag mot Vestfold skyttersamlag for rekrutteringsskyttere ble avholdt på Asker skytterlags bane 3. sept. Dette endte i ett knepent tap for Drammen, kun ett poeng, til tross for mange Askerskyttere på samlagslaget!. Drammen fikk 3050 poeng mot Vestfold sine 3051 poeng.

Interne arrangement har som vanlig vært lagmesterskap på 15M., feltskyting og baneskyting for klasseskyttere og ungdomsskyttere. Videre har alle de tradisjonelle skytingerne om vandretrofeer vært avholdt. Nytt av året er vandrepokaler til vinnerne av baneåpningen for hver rekrutteringsklasse, 35 skudd. Disse er gitt av Gjensidige-Nor, og vil vandre evig.

Dugleiksmerket: 7 klasseskyttere og 18 rekruteringskyttere prøvde seg på merket og 23 klarte det.

Alle interne stevner og åpne stevner arrangert av laget er fortsatt uten startkontingent for medlemmer.

Helt til slutt vil sportsutvalget takke alle som har gjort en innsats gjennom året, så vi har fått gjennomført våre stevner og interne skytinger.

 

Vandretroféer

Klassepokal kl.5 Helene Engen 333 p.
`` 4 Ivar Fjeldberg 332 p.
`` 3 Øyvind Engen 305 p.
" V55 Bjarne Halvorsen 333 p.
Lagspokalen Helene Engen 333 p.
Samlagspokalen Kristina Vestveit 149 p.
Maipokalen Tonje Ruud Olsen 158 p. (16 skudd)
Gunnar Guribys krus Gunnar Orre 143 p
Grunnlags-pokalen Eivind Garås 283 p. (Tre grunnlag)
Helene Engen 283 p
Feltpokalen: Gunnar Orre 30/20 treff
18-skuddspokalen Gunnar Orre 18 treff
Herrenes premie Helene Engen 287 p
Damenes premie Eivind Garås 287 p.

7 klasseskyttere og 18 ungdomsskyttere prøvde seg på Dugleiksmerket. De fleste klarte kravene.


 BANE & ANLEGG

Baneutvalget har i inneværende år bestått av 4 medlemmer. Det er ikke foretatt noe store ombygginger eller vedlikeholdsoppgaver utover vanlig vedlikehold.
Før årets sesong ble volden bak 100m spadd opp. Det ble også bygget nye skive- stativer til feltskyting, samt tynnet mye av krattskogen foran standplassene.
De elektroniske skivene har også denne sesongen voldt en del hodebry, men vi fikk dem til å fungere etter ett besøk fra leverandøren.

Årets dugnad ble avhold 31 mai, hvor rydding av området før jubileumstevnet 3 juni var hovedoppgaven. Det var bra oppmøte.

Årets morsomste utfordring var opprigging av 16 elektroniskeskiver på 200m før Ø-cupfinalen 24 september. I løpet av 5 dager ble skivene hentet, stativer bygget, skiver og nettverk rigget opp med publikumsvisning inne på standplass100m. Finalen ble gjennomført uten problemer.

Vi har i løpet av sesongen hatt en del sauer (uønskede) inne på baneområdet, sauen hopper ganske enkelt over ferista. Vi må derfor enten utvide ferista eller lage en port som må lukkes når banen ikke er i bruk før neste sesong.

Utover dette har det vært utført vanlig ettersyn med rydding , søppeltømming ordning av skivemateriell osv. i løpet av sesongen.  Dessverre er det ennå ikke god nok rydding av standplass etter skyting på 100m Baneutvalget ber alle ta i ett tak og plukke opp hylser sette tilbake bukker, trestubber osv. slik at standplassene er ryddig og klar for neste som skal skyte.

 

UNGDOM

Det er ca. 30 ungdommer som allerede nå trener 1-2 ganger i uken.
Aktiviteten har vært meget stor. Alle har hatt stor fremgang og oppnådd mange gode resultater i året som har gått.

Tonje R. O. og Marius M vant junior og eldre rekrutt finalen i Viken 1 mesterskapet i feltskyting.
Kristina fortsetter den gode skytingen med 23 åpne banestevner med 350p.
Marius Mikalsen ble det 6. medlemet i 350 klubben.
På Viken 1 stevnet ble det 2. plass til Tonje og Kristina.
Drammen vant samlagsskytinga med Tonje og Kristina på laget.

landsskytterstevnet deltok 11 ungdommer.
Ole Aleksander sikret seg finaleplass på banen med 247p.
Tina var med både i bane og felt finale.
Kristina kom også med i begge finalene og ble nr. 4 med 350p. og ungdomsmedalje.
Marius Mikalsen var med i felt finalen og endte på 7. plass med 42/10 og ungdomsmedalje.
Tonje sikret seg finaleplass på bane og felt og ble nr. 7. i feltfinalen også hun fikk ungdomsmedalje.
Totalt reiste vi hjem med 7 store 3 middels og 2 små begre, 1 stangbeger og 4 minnemedaljer.
Drammen tok en kjempeflott 2. plass i samlagsskytinga, atter en gang med Kristina og Tonje på laget.

Vi deltok i Ø-cup og vant over Søndre Land og Stange og Romedal.
Men som i 1999 ble vi slått ut av Åsnes i semifinalen.
Laget bestod av Sara Lein, Tina R. Olsen, Kristina Vestveit, Marius Andersen,
Marius Mikalsen, Tomas Christoffersen, Jan Chr. Spigseth og Tonje R. Olsen.

Kristina og Tina ble tatt ut til å skyte i Normafinalen på Oppdal.
Kristina ble nr. 3 og Tina ente opp på en 2. plass.

Samlagsmesterskapene ble også en suksess for Asker med 8 av 9 vinnere i rekruttklassen.


JAKT

Den organiserte treningen i jaktutvalget regi startet torsdag 4. mai, og siste trening og jaktprøveskytingen var 14. september. Det har vært flere henvendelser om å øke antallet dager på banen, med åpningstider også på lørdagene, men utvalget har med det begrensete antallet medlemmer, ikke funnet anledning til å øke antallet dager på banen.

Det er slutt på en travel sesong for jaktutvalget. Kravet om å ha gjennomført 30 treningsskudd før skyteprøven gjennomføres har medført et større press på systemet. Fra å ha gjennomført en håndfull prøver prøver og 20-30 treningsøkter på noen få kveldstimer før sommerferien, kulminerte aktivitetene i slutten av august med over 30 prøver og ca 60 treninger på en kveld. Dette er det absolutt maksimale som kan gjennomføres med nåværende fasiliteter på banen.

Antallet medlemmer i jaktutvalget er i minste laget når trykket er størst. Vi har imidlertid i løpet av perioden fått hjelp av tidligere medlemmer av utvalget og andre medlemmer av skytterlaget. Dette har gjort at avviklingen tross alt har gått bra.

Jaktutvalget ønsker at flere frivillige melder seg og som på "fast basis " kan hjelpe til på banen.

Totalt antall treningsserier ca 550 og totalt antall jaktprøver ca 350

 

GENERELT

Ett nummer av "Skytterinfo" er gitt på Reclameservice forlag og sendt alle medlemmene. Det ble et jubileumsnummer med resultater og myet stoff om virksomheten i laget.

Laget har nå egen hjemmeside som er linket til DFS-siden. Der legges resultater og bilder, og meddelelser fra utvalgene. Det var spesielt populært med fortløpende resultatservice fra Ø-cupen.

Det ble arrangert to treningssamlinger med Anne-Grete Jeppesen, litt synd med liten interesse fra lagets skyttere.

Dette er første året med "ny styremodell", hvor 9 utvalg har fordelt ansvar for oppgavene, en modell som ikke er i konflikt med DFS-lovenes modell. Utvalgene med 5 helt nye styrerepresentanter har fungert så bra at opplegget både fortsetter og videreutvikles også neste år. Formålet er å engasjere mange, fordele ansvar og oppgaver på en samordnet måte.

Styret har utpekt et midlertidig utvalg som har i mandat å legge en plan for nytt klubbhus. Planen skal dekke de finansielle og eiermessige, de reguleringstekniske og de funksjonstekniske forhold. Magne Bjørndal-Riis er utvalgsleder med Øyvind Engen og Eivind Garås som medlemmer.

Medlemmene har på vanlig måte sluttet fint og betryggende opp om lagets arrangementer. Styret takker samtlige komitèr og enkeltpersoner for engasjement og innsats.

Videre takkes lagets sponsorer som i år har vært:

Kreditkassen, Asker Gull og Sølv, Tomra Butikksystemer, Gjensidige, Reclameservice, Sem Bruk og Stenvaag våpensenter, Tore Skau, Bergsmarken og Omegn Vel.

 

Æremedlemmer: Hans Martin Hagen og Baard Thomassen.

Klassesetting for 2001 :

Kl. 5:

Kjell Kristian Rike, 245, 244 243
Helene Engen, 241 240, 239
Erling Flatby, 244, 241, 240

Kl. 4:

Ivar Fjeldberg, 240, 238, 237
Christopher Heddan, 235, 230
Kjell Hjortnæs, 235, 230, 229
Eivind Garås, 241, 233, 233
Ragnar Lund Marken, 235, 230
Tonje Ruud Olsen
Espen Halvorsen
Hans Chr. Holm,
Joar Kavli
Harald Stenvaag

Kl. 3:

Per T. Holm, 229, 227
Gunnar Orre, 230, 229, 223
Øyvind Engen, 231, 227, 225
Roger Jaksland
Stig Bjørndal-Riis
Brian Lein
Stian Caspersen
Arne Kvistad
Espen Eide
Anders Giske
Ragnar Sandbæk
Ludvig Lorensen
Robert Torgersen
Tore Holstein
Finn-Erik Sørensen
Lars Berglund
Kjetil Bulljo

Kl. 2:

Hans Kr. Loe Hansen
Magne Bjørndal-Riis
Søren Alexandersen
Truls Hjortnæs
Tor Kvie
Filip Poverud
Kai Saxrud
Einar Skram
Trond Svendsen
Øistein Thomassen
Elisabeth Kvie
Lynda Flatby
Geir Ove Skogø
Øistein Dagestad
Nils Petter Gundersen
Jørgen Holstein
Harald Jensen
Trond Kronborg

Kl. V55:

Aymar Saxrud
Bjarne Halvorsen
Baard Thomassen
Reidar Keyser
Oddvar Caspersen, (V65)
Bjørn Olesen, (V65)
Hans M. Hagen, (V73)

 RESULTATER

Lagmesterskap

Bane:
Lagmester: Helene Engen 333p
Mester kl.4: Ivar Fjeldberg 332p.
Mester kl.3: Gunnar Orre 327p.
Mester kl.1: Geir Henevold 203p
Mester V/55: Aymar Saxrud 333 p.

Felt
:
Lagmester: Gunnar Orre 30/20
Mester kl.5: Helene Engen 28/8
Mester kl 4: Ivar Fjeldberg 29/17
Mester kl.3: Gunnar Orre 30/20
Mester V/55: Aymar Saxrud 19/7

Jegerfelt,
lagmester: Per Ø Jensen 30/25 treff

15 M:
Lagmester: Øyvind Engen 227 p.
Mester kl. 2: Kristian Andersen 204 p.
Mester kl. 1: Kai Nilsen 217 p.

DUGLEIKSMERKE

1. Eivind Garås 242 p Damenes premie

2. Helene Engen 239 p Herrenes premie

3. Per Terje Holm 237 p

4. Gunnar Orre 235 p

5. Aymar Saxrud 228 p

6. Øyvind Engen 217 p

7. Geir Hanevold 177 p

SKARPSKYTTERMERKET

1. Helene Engen 96 p

2. Eivind Garås 94 p

3. Gunnar Orre 93 p


Andre resultater er gjengitt i siste Skytterinfo.