Til forsiden

Nyhetsarkiv
Resultater
Ungdomsgruppa
Ø-cup
Pokalskytinger
Terminliste

Informasjon
Klassesetting 

Styret
Jegerinformasjon
Bli medlem?
Kart - finn banen


Mail til webansvarlig

Sist oppdatert:
03.12.2005 19:31

Asker skytterlag
Postboks 165
(Solliveien 90)
1371 Asker
66 79 40 43

Bankgiro:
1620.16.76855ml-logo.gif (6032 bytes)

 

ÅRSBERETNING 2004


STYRETS SAMMENSETNING

Formann: Frank Vestveit
Nestformann/Sportsutvalg: Eivind Garås
Kasserer/Økonomiutvalg: Norman Reinhardt
Baneutvalg: Geir Hanevold
Sekretær/Admin.utvalg: Øyvind Engen
Styremedlem/ungdomsutv.: Kai Nilsen
Varamedlem/Jaktutvalg: Olaf Naper
Varamedlem/Husutvalg: Kristin Hanevold
Varamedlem/Instruksjonsutv.:

Alle utvalg med kontaktpersoner forøvrig gjengitt i terminlisten og på lagets hjemmeside.

Årsmøte 2003 ble holdt på skytterhuset 14. november med 12 registrerte medlemmer til stede.

Styret har siste år holdt 9 innkalte ordinære styremøter, foruten flere planleggingsmøter før stevnearrangementer. Styret har vært representert på ombudsmøte 2003 og på 2 tillitsmannssamlinger i samlaget og på prioriteringsmøte i AIR..

Dato for årsmøtet 2004 er kunngjort i terminlisten for 2004 og på lagets hjemmeside.

ØKONOMIUTVALG

Styret mener å ha disponert lagets ressurser ut fra økonomiske og sportslige fornuftig hensyn. Det er bokført et overskudd på ca. 48.000 kr. Det er en forbedret situasjonen for sportslig aktivitet og drift av både utendørs- innendørsbanen i løpet av året. De største inntektskildene er fortsatt medlemskontingent og fast treningsavgifter på ca. 150.000 kr., kommunal støtte til ungdomsarbeid, drift, vedlikehold ca. 70.000 kr. og treningsavgifter og prøver for jegere ca. 60.000 kr. Utover dette er det overskudd Ø-cup og Viken I 30.000 kr., bidrag fra sponsorer 12.000 kr. og loddsalg ca. 10.000 kr.

En stor del av lagets kostnader er fast bundet opp i at vi har vedlikehold og forsikring av baneanlegget på ca. 35.000 kr., administrasjon og kontor på ca. 35.000 kr. Direkte avskrevede investeringer i utstyr og bane har vært på ca. 60.000 kr. og i tillegg avskrevet 70.000 kr. på elektroniske skiver. Sponsing av ungdomsskyttere med 1 kr. per skudd utgjorde ca. 35.000 kr., annen lagsponsing 15.000 kr. og finans- og forsikring ca. 15.00 kr.

Vedrørende detaljerte kostnader i år og disponering av inntekter neste år vises til regnskap og budsjett. Det er grunn til fortsatt nøkternt pengebruk uten at det skal rammer driften av laget. Kommunale tilskudd har hittil vært meget kjærkomne, men står i fare å bli sterkt redusert. Medlemskontingenten må vurderes regelmessig.

Egenkapitalen er per dato ca. 580.000 kr. etter en investering i nytt felles skyteanlegg på 600.000 kr. er gjort.


SPORTSUTVALG

Arrangement av stevner fulgte den oppsatte terminlisten, 9 interne stevner, 1 treningskarusell for samlaget og 2 Ø-cuprunder på egen bane. Åpent stevne 15. mai med 60 ungdommer, 110 klasseskyttere. Laget arrangerte Viken I 12 -13. juni, strålende vær, og 111 ungdomsskyttere og 243 klasseskyttere. Et gigantisk premiebord!

Årets Østlandscup for seniorer 19. september var den 35. i uavbrutt rekke. Totalt var 42 lag med fra begynnelsen,. Jondalen vant finalen med 3462 og tok sin aller første seier, bare 3 poeng foran Rollag og Veggli. Spennende på standplass, men også spennende resultatservice, fortsatt et komplisert arrangement som krever stor innsats for å bygge om standplassen på 100 m til en vindtett og oppvarmet "StandPlaza kafé og visningsarena" med resultater på "storskjerm".

For Asker ble det nesten sportslig suksess. Riktignok bortetap (2634 p.) i 1. runde for årets toer Rollag, men ny lagsrekord med 2670 p i B-cupen mot favoritten Raumnes 3 poeng etter. Et urettferdig tap (2644 p.) for Nordstrand-2 i B-cupens semifinale forhindret Askers B-cupfinale etter 22 år siden sist! Det hører med at Nordstrand vant B-finalen. Fortsatt - Asker er eneste lag i Samlaget som klarer å stille 8-manns lag og med jentene Kristina og Tonje i fremste rekke.

På Landstevnet ble det trofeer. Fremragende av Kristina med seier i 4.kl med 243 p. hvor en uforskammet 7´er hindret Kongelag, men fikk mesterskapsmedalje på 339 p. og Raufoss gullarmbånd som beste kvinne/jente under 20 år med 339 p. I tillegg et lite beger i felt. I klasse 3 fikk både Roar og Marius stort beger på bane, middels beger i felt og stangbeger, samt minneskytingsmedalje på Marius. I klasse 4 fikk Øystein middels beger i felt og stangbeger, mens Geir stupte seg til beger i felthurtig. I V65 fikk Bjarne stangbeger. (Trofeer ungdom i egen rapport).

På samlagsstevnet bane sjokkåpnet Kristina med 248 p. Med med en kranglete omgang på 95 ble det 2. plass, etter Gjermund Sørum. I lagskytingen ble det 2. plass med 287 p selv om Kristina ble beste lagskytter med runde 100 p. Ivar Fjeldberg tok sin mesterskapsstjerne nr. 27, hvilket er samlagsrekord, en stjerne mer enn hans M. Hagen. Det ble også mesterskapsmedalje til Marius i sitt første seniorår. Mesterskapsstjerne til mange andre i rekkefølgen Tonje, Kjell, Roar, Gunnar og Eivind. På stangskyting fikk Marius 2. plass med 21 treff, Ivar og Eivind 20 treff. I V65 seiret Bjarne med sine 346 p.

Sesongens største prestasjon vurderes å være at Kristina ble nordisk mester for skyttere 18 år og yngre. I 6-kantfinalen mellom samlagene ble Kristina suverent beste Drammenskytter med sin 2. plass og ett poeng fra seier. 42 finaledeltagerne.

Flittigste deltager på åpne stevner fortsatt Kjell Kristian, og et mangfold av resultater over 240 p.

Interne arrangement har som vanlig vært lagmesterskap på 15M., feltskyting og baneskyting for klasseskyttere og ungdomsskyttere. Videre har alle de tradisjonelle skytingene om vandretrofeer vært avholdt. Treningsaktiviteten kan og bør økes, både inne på Borgen på vintertorsdager og ute på 200 m hele sesongen igjennom. Alle interne stevner er fortsatt uten startkontingent for medlemmene.

BANE & ANLEGG UTVALG

Utvalget har gjennomført nødvendig vedlikehold og forberedt Viken 1.

10 nye elektroniske skiver med heis er nå montert på 100M de gamle vil leve en pensjonisttilværelse på 200M. For avvikling av stevner vil dette lette belastningen på baneutvalget i det vi nå ikke må flytte skivestativer for hvert stevne. Fire ny elektroniske skiver med heis er også montert på Borgen av ungdomsgruppa for å gi like treningsforhold.

Flere store dugnader med rydding av halve myra ble utført i våres. Det var meget godt oppmøte på disse dugnadene. Den vanlige gjerde runden er gjennomført. Veien inn til banen er skrapt og det er planert ut et nytt lag med grus nå i høst. Vedlikeholdet på skiver og fronter er holdt på et nødvendig minimum pga byggeaktiviteter. Til stor glede for alle skyttere benyttes banen ofte med tilhørende økt vedlikehold. Også denne sesongen har belastningen på enkeltmedlemmer vært urimelig stor. Det er innkjøpt flere løse fronter og bakplater. I løpet av vinteren og før baneåpning 2005 må det lage opp nye fronter og bakplater. Det er helt nødvendig å se på hvorledes oppgavene kan fordeles på utvalgsmedlemmene på en annen måte. Utvalget vil rette en takk til alle som har bidratt og håper at like mange vil stille opp på terminfestede dugnader i 2005 slik at vi kan vise frem et tilfredsstillende anlegg. Før sesongen 2005 må resten av sikkerhetssonen på myra ryddes for vegetasjon for å ivareta nødvendig sikkerhet. Standplassene trenger nå en ansiktsløftning med beising.

Nytt skytterhus

Dette året er en milepæl i Asker skytterlagets historie. Den største satsing noensinne både økonomisk og arbeidsmessig ble startet. Et samarbeid med Asker Jeger og Fisk og Asker Skyteklubb ble nedfelt i en samarbeidsavtale dekkende bygging av klubbhus og innendørs skytebane. Prosjektet har nå en kalkyle 6,0 mill. kr. Finansieringsplan er 1,5 mill. i egenkapital, 1,4 mill. i spillemidler, ca. 2,4 mill. i kommunale bidrag og 0,7 mill. gjennom dugnad. Selve byggeprosjektet startet opp Kristi Himmelfarts helgen. Både prosjektets omfang, utfordringer og dugnadsinnsats har hittil langt oversteget det vi var i stand til å overskue i starten. Imidlertid har stor innsats fra enkeltmedlemmer i lagene og nå pågående dugnader medført at bygget reiser seg. For å komme i mål med dette prosjektet vil det bli nødvendig å mobilisere medlemmene i alle tre lagene fremover. Når vi forhåpentlig som planlagt kan ta det i bruk i løpet av 2005 vil Olledalen Skytesenter fremstå blant de beste og mest komplette når det gjelder optimale forhold for alle skytedisipliner.

UNGDOMSUTVALG

Der har også i år vært mange skyttere som har reist rundt på stevner, og gjort det bra. Etter en sesong med bare ER og J som har hevdet seg, har vi i år også fått mange fine resultater av rekruttene våres.

For å begynne med 15 meter, fikk vi seier både på samlagsmesterskapet og viken1 i klasse ER. Ole Martin vant viken1 foran Hans Christian og Roger på en 4. plass alt dette i klasse ER.

Samlagsstevne i ER ble vunnet av Hans Chr. med Roger på 3 plass, i Junior fikk Ole Aleksander 2. plass, og en 3.plass til Christoffer i klasse Rekrutt.

Videre til felt sesongen, fikk vi på samlagsstevne seier til Ole Aleksander, og Tina på en 2. plass i klasse J. I ER ble det en 2. plass på Roger. Mens Aina fikk en 3.plass i klasse rekrutt.

På viken1 klarte vi ikke helt å følge opp suksessen fra foregående år. Vi hadde 4 skyttere i finalen i rekrutt var Christoffer som fikk en 7.plass. I ER hadde vi Roger med en 4.plass og Hans Chr. På 7.plass. I klasse J fikk Tina en 8.plass. Men vi vant lagskytingen for 3. året på rad, på laget hadde vi Roger 30/23, Hans Chr. 30/21 og Tina 29/21.

Så til banesesongen, på Viken1 hadde vi skyttere i finalen i klasse R, ER og J.

Det var rekruttene som hevdet seg best med: delt 4. plass til Espen Langseth og Stian Flatby, og på 7. plass fikk vi Christoffer.

Videre til samlagsstevne, der vi fikk seier i klasse rekrutt med Aksel S. Melbye, og sier i klasse J med Tina. I klasse ER fikk Ole Martin 2.plass og Roger en 3.plass. Vi vant også lagskytingen etter omskyting med Sande, på laget hadde vi Tina, Hans Christian og Roger.

Så til årets største stevne, LS. Det var i år 13 ungdomsskyttere som reiste til Sandnes. Der hadde vi 3 skyttere i finalen, det var i ER Hans Christian og Ole Martin i felt, og Hans Christian og Roger i Bane. Roger fikk en delt 1.plass og Hans Christian en 24.plass etter innledende skyting.

Og av totalt 36 skyttere med 250 poeng var de blant de 18 som fikk 100 i omgangen, og ungdomsmedalje. I tillegg fikk Ole Martin, Hans Christian og Roger Sølvbeger på bane. På felt fikk, Hans Christian, Ole Martin, Roger og Christoffer sølvbeger. Minnemedalje fikk Roger, Hans Christian, Ole Aleksander, Aina og Christoffer. Beger på stang og stuper til Tina.

Så til slutt en takk til skyttere og foreldre, for en fin sesong. Så nå er det bare, å stå på og trene så vi får flere gode år.

JAKTUTVALG

Sesongen begynte med lagmesterskap i jaktfelt. Det var god oppslutning med 37 deltakere. Vinner i år ble Erling Flatby med 140 poeng foran Jon Knutsen og Bjørn Jensen. Dette er et arrangement som medlemmene liker.

Jaktutvalget har i 2004 hatt 13! medlemmer, og med så mange medlemmer i utvalget så blir ikke belastningen på hver enkelt så stor. Men det er en utfordring å klare å ha så mange medlemmer i utvalget.

Vi har i denne sesongen klart å innarbeide gode rutiner for salg av ammunisjon (omsetning i år var på ca kr 20 000,- et resultat som vi er godt fornøyd med). Vi har gjennomført over 740 treningsrunder og ca 380 jaktprøver. Dette er samme resultat som oppnådd forrige sesong.

Utvalget arbeider godt og trives tilsvarende, og har blitt bedre og bedre til håndtere elektronikken på banen.

HUS- og ARRANGEMENT UTVALG

Året er gjennomført i henholdt terminlista med salg på stevner og ekstraservice ved ulike aktiviteter. Spesielt Viken 1 ble en utfordring under provisoriske forhold. Takket være godt vær og godt humør gikk det over all forventning. Komiteen håper på like stor velvillighet når sesongen 2005 starter opp. Salget har vært under forventningene men det bør nevnes at komiteen også dette året har forsøkt å gjøre sitt beste under det man må kalle kummerlige forhold.. Det rettes en stor takk til alle bidragsytere og utvalgsmedlemmer som har stilt opp i 2005.

SPONSORUTVALG

Sponsorutvalget har i år jobbet med å få premier til Viken1 Landsdelskretsstevne og egne sponsoravtaler. Sponsorlederen vil rette en spesiell takk til Kristin for hennes innsats med å skaffe premier til Viken 1. Vi kunne nok en gang tilby skytterne et innholdsrikt premiebord som vi var stolte av. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger i fra skytterne på dette.

Når det gjelder det å få sponsoravtaler med firmaer, så er dette en stor utfordring i seg selv. Det er mange som er ute etter det samme beinet, men noen avtaler løper nå.

FIRMA: AVTALEPERIODE: KR. PR. ÅR.

Stenvaag Våpen 2004, 2005, 2006. 5.000,-
Fakta Renhold 2004, 2005. 3.000,-
Tomra Butikksystemer AS 2004, 2005, 2006. 7.000,-
Asker Gull – Sølv – Ur. 2004, 2005, 2006. 2.500,- *
Skaukara årlig løpende 5.000,-

*I tillegg har vi følgende rabattordning:

-Kjøp av sølvpokaler gir 20 – 25% rabatt.
-Gravering av medaljer til Ø-cup gir 100% rabatt.
-Kjøp av øvrige produkter gir 20 – 25% rabatt.

I tillegg er det en avtale på gang enten med Byggmakker Sem Bruk eller Montér, drevet av materialer til nybygget.

Ellers er det avtale med Lohne & Lauritzen, ReclameService, Budstikka, G-sport og Megalink.

GENERELT

På lagets hjemmeside som er linket til DFS-siden, legges resultater fra interne og eksterne stevner og bilder, eventuelle meddelelser fra utvalgene, samt fortløpende resultatservice fra Ø-cupen. Det har vært over 17.000 besøk på siden siste år.

Medlemmene har også i år sluttet entusiastisk og betryggende opp om lagets arrangementer og tiltak. Styret takker samtlige utvalgsmedlemmer og alle andre engasjement medlemmer for uvurderlig innsats.

Æresmedlem: Baard Thomassen.

Utmerkelser: Asker skytterlags diplom til Rolf Mikalsen og Olaf Naper for fremragende arbeid for skyttersaken gjennom seks år.


RESULTATER

Vandretrofeer

Klassepokal kl.5: Ivar Fjeldberg 335 p.
                      4: Eivind Garås 328 p.
                      3: Marius Mikalsen 325 p.
                      2: ikke skutt
                      1: ikke skutt
                      V65: Bjarne Halvorsen 338 p.
                      V55: ikke skutt

Lagspokalen bane: Kristina Vestveit 347 p.

Samlagspokalen: Ole Aleksander Hanevold 148 p.

Maipokalen: Roger S.Nilsen 159 p. (16 skudd)

Gunnar Guribys krus: Kristina Vestveit 148 p. Gunnar Orre 148 p.

Grunnlagspokal: Ivar Fjeldberg 286 p. (Tre grunnlag).

Feltpokalen: Marius Mikalsen 30/18 treff

15 m fatet: Kristina Vestveit 244 p.

Damenes hederspris: Gunnar Orre 287 p.

Monte Carlo: Kristina Vestveit som ble stående igjen til slutt

 

Medaljer til Lagmesterskap

Bane:
Mester kl.5: Ivar Fjeldberg 332 p.
Mester kl.4: Kristina Vestveit 347 p. (lagmester, gylt)
Mester kl.3: Marius Mikalsen 228 p.
Mester kl.1: Steinar Olsen 229 p.
V65: Bjarne Halvorsen 247 p.

Felt:
Mester kl 5: Ivar Fjeldberg 23/10
Mester kl.4: Eivind Garås 30/17
Mester kl.3: Marius Mikalsen 30/18 (lagmester, gylt)
Mester kl 1: Jan Andreasen 17/5

15 M:
Mester kl. 4: Kristina Vestveit 244 p.
Mester kl.3: Marius Mikalsen 231 p.
Mester kl. 1: Steinar Olsen 236 p.
Mester V65: Bjarne Halvorsen 341 p.

Bane:
Mester kl. R: Mathias Flaaten 339 p.
Mester kl. ER: Roger S. Nilsen 349 p.
Mester kl.J: Tina Ruud Olsen 346 p.

Felt:
Mester kl. R: Christoffer Andersen 38/3
Mester kl. ER: Roger S. Nilsen 42/8
Mester kl.J: Tina Ruud Olsen 40/7