Resultater lag 5 15m

1 Kristoffer Skjelland Andebu ER
*X*** 50 X*X** 50 *X*** 50 *XX*****X* 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250
2 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5
XXXX9 49 9*9X9 47 9XXX9 48 *99*X9XX9* 96
15 Skudd 144 25 Skudd 240
3
4
5 Øyvind Engen Asker 3
9998* 45 89997 42 9*9X9 47 X859989999 85
15 Skudd 134 25 Skudd 219
6
7 Espen Berg-Knutsen Nordstrand 5 L
***XX 50 9X*XX 49 *XX*9 49 XX99XX**** 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246
8 Vebjørn Berg Blaker 5 L
*XX** 50 XXX9* 49 **X*X 50 XXX**X*X*9 99
15 Skudd 149 25 Skudd 248
9 Marius Austad Andebu ER L
XXX9X 49 XXXXX 50 *9*XX 49 XX9XXX**XX 99
15 Skudd 148 25 Skudd 247

MLRes - www.megalink.no 18:47 - 02.12.2006